Wspomnienie o Profesorze Witoldzie Dobrowolskim

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Witolda Dobrowolskiego, archeologa klasycznego, historyka sztuki, wybitnego etruskologa, wykładowcy w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także muzealnika, wieloletniego kuratora Zbiorów Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Profesor zostawił także znaczący ślad w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Jako muzealnik opiekujący się kolekcją sztuki klasycznej, wraz z dr. Ryszardem Wołągiewiczem, wieloletnim kierownikiem Działu Archeologii naszego muzeum, uczestniczył w przygotowaniu przekazania do Szczecina zabytków z przedwojennej kolekcji Dohrnów, które pod koniec pierwszej połowy XX wieku trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wsparł także merytorycznie organizację ich ekspozycji w gmachu muzealnym przy Wałach Chrobrego, gdzie brązowe kopie rzeźb antycznych oraz oryginalna ceramika i przedmioty dekoracyjne były prezentowane do pierwszej połowy lat czterdziestych XX wieku. Wydarzenia te, w których brał udział, były  podstawą do podjęcia działań służących przywróceniu przedwojennego wystroju reprezentacyjnego holu gmachu przy Wałach Chrobrego oraz aranżacji aktualnej ekspozycji, „Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów”. Kopie posągów z klasycznego okresu sztuki greckiej i epoki hellenistycznej znalazły się ponownie w przestrzeni dla nich zaprojektowanej.

Przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu Rodzinie. Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

W imieniu zespołu pracowników Muzeum Narodowego w Szczecinie

Lech Karwowski
Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie