ZMIANA MIEJSCA WYKŁADU! Wierne żony i porzucone kochanki, czyli Owidiuszowe Heroidy
czwartek 21/2/2019 17:15
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
Księcia Mściwoja II 8

Zapraszamy na wykład dr hab. Moniki  Miazek-Męczyńskiej z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułowany "Wierne żony i porzucone kochanki, czyli Owidiuszowe Heroidy" w ramach Akademii Antycznej, który wyjątkowo odbędzie się w MUZEUM NARODOWYM W SZCZECINIE - MUZEUM HISTORII SZCZECINA, UL. MŚCIWOJA II 8.

dr hab. Monika Miazek-Męczyńska - literaturoznawca, tłumaczka z języka łacińskiego. W swoich badaniach skupia się na XVI-XVIII-wiecznych tekstach łacińskich (archiwalia, starodruki) dotyczących misji jezuickich w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości i działalności polskich jezuitów. W tym zakresie współpracuje z Makau Ricci Institute (Chiny) oraz Monumenta Serica Institute (Niemcy). Zajmuje się także twórczością poetów epoki augustowskiej oraz literaturą kobiecą wieków średnich i poezją renesansową. Od 2010 pełni wraz z dr Marleną Puk funkcję sekretarza półrocznika „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”. W kadencji 2016-20 jest członkiem wydziałowego zespołu do spraw współpracy ze otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturowym.

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Filologiczne  oddział terenowy w Szczecinie.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W tym roku Akademia Antyczna poświęcona będzie mitologii greckiej. Zostaną omówione mity o bogach, boginiach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie oraz samo funkcjonowanie świata. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne oraz warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów. 

Wykład odbędzie się wyjątkwo w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Mściwoja II 8. Wstęp wolny

Program wykładów

 

antykl jpg