CDP Forum Wymiany Doświadczeń – Jak pomóc szkole?
Od środa 10/5/2017 14:00
Do środa 10/5/2017 17:15
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Centrum Dialogu Przełomy
Plac Solidarności 1

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy zaprasza nauczycieli historii i innych specjalności do wzięcia udziału w spotkaniu pt. „Centrum Dialogu Przełomy w dobie reformy edukacji. Jak pomóc szkołom?” W programie konferencji adresowanej do nauczycieli placówek Szczecina i regionu zachodniopomorskiego zaplanowano wykład „Coaching i mentoring – możliwości wykorzystania w szkole”, który wygłosi wieloletni doradca metodyczny, trener-coach Barbara Grabowska. Wykład będzie miał charakter interaktywny, wzbogacony o elementy ćwiczeń warsztatowych. W programie spotkania zaplanowano także analizę najistotniejszych zmian będących skutkiem wdrażania nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz związanej z tym możliwości modyfikacji oferty edukacyjnej MNS Centrum Dialogu Przełomy.

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2017 (środa) w godz. 14.00–17.15 w sali konferencyjnej Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1.