Środa z historią Szczecina: Radiowe narracje o Szczecinie
środa 15/11/2017 17:00
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
Księcia Mściwoja II 8

 

W ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” zapraszamy na prelekcję dr. Zbigniewa Jarzębowskiego zatytułowaną „Radiowe narracje o Szczecinie (na przykładzie słuchowisk Polskiego Radia Szczecin)”, która zostanie wygłoszona w środę, 15 listopada 2017 roku, o godzinie 17.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8. Wstęp wolny.

Polskie Radio Szczecin towarzyszy mieszkańcom stolicy Pomorza Zachodniego od powojennych polskich początków miasta. Przez cały ten czas współtworzy jego historię, aluzyjnie ją afirmuje, wciąż  na nowo opowiada, twórczo konstruuje, kontekstualizuje, ustanawia tradycję – aktualizując określone, wybrane elementy dziedzictwa. Radiowa opowieść tworzy miasto, kreuje jego wizerunek historyczny i współczesny obraz w mentalnym, świadomościowym, społecznym wymiarze – zarówno w odniesieniu do dzisiejszych mieszkańców miasta, jak i tych spoza lokalnej społeczności.

Jaki portret Szczecina wyłania się ze słuchowisk zrealizowanych w Polskim Radiu Szczecin przez 70 lat istnienia rozgłośni? Można tu wskazać dwa główne nurty: historyczny – podkreślający polskość miasta i regionu, jego słowiańskie korzenie, związki z polską państwowością, kulturą, które stanowić będą motywację dla powojennego status quo Pomorza Zachodniego; i drugi – rozwijający ideę Szczecina morskiego, miasta portowego, „okna na świat”; to temat morza – w aspekcie mitycznym, psychologicznym, kulturowym, obecny zwłaszcza w słuchowiskach powstających w ostatnich dwu dekadach XX wieku i w bieżącym stuleciu.