Dotyczy:

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 3
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych
ul. Staromłyńska 27
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Staromłyńska 1
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina
ul. Księcia Mściwoja ii 8

§1 Dni i godziny otwarcia wystawy oraz zasady zwiedzania

1. Godziny otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie:

Poniedziałek – nieczynne,
Wtorek, Środa Czwartek i Sobota – od godz. 10.00 do godz. 18.00,
Piątek i Niedziela – od godz. 10.00 do godz. 16.00.

2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w Muzeum jest posiadanie    ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

3. Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

4. Ze względów bezpieczeństwa i  konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałej i w obszarze wystaw czasowych.
Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 50 osób.

5.Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.

§2 Zakup biletów

1. Na ekspozycji stałej i wystawach czasowych obowiązuje dzienny limit zwiedzających.

2. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z   cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.
Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej : muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html.

3. Zakupione bilety w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

4. W sobotę wstęp na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest bezpłatny /nie dotyczy wstępu na wystawy, których organizatorem nie jest Muzeum, np. "Miasto Nauki" lub coroczna wystawa "Fotografia Dzikiej Przyrody/

5. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Informacja dostępna jest na stronie internetowej : http://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html.
Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.

6. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych  w kasie biletowej.

§3 Zwiedzanie z przewodnikiem

1. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycje stałą i wystawy czasowe  z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym certyfikat uprawniający do oprowadzania w Muzeum.

2. Grupy zorganizowane lub turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu.

3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych odbywa się najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem zwiedzania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy: 797 705 269
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-15.30

4. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie grupa zorganizowana lub turyści indywidualni zwiedzają bez przewodnika

5.  Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:

  • przed wejściem na ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Muzeum (m.in.:  zakaz dotykania eksponatów, zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz statywu, itp.).
  • podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum.
  • interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 4

6. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.

7. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej trzy dni wcześniej przed terminem planowanej wizyty pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 797 705 269

§4 Porządek zwiedzania

1. Zabrania się wstępu do Muzeum  osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.

2. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych.

3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

4. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe zwiedzający zobowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni lub w budynku  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. Za zgubiony numerek do szatni pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.

5. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycje stałe i wystawy czasowe :

  • dużego bagażu,
  • dużych: walizek, plecaków oraz toreb,
  • parasoli,
  • zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników,
  • jedzenia, napojów / dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to ze względów zdrowotnych/.

6. Zabrania się dotykać eksponatów i elementów wystroju wnętrz.

7. Zachować spokój w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom personelu nadzorującego wystawy oraz pracowników ochrony fizycznej.

8. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy statywu.

9. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich.

10. Zalecany wstęp do Muzeum dla młodzieży od lat 16, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko z  rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.

11. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz.

Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających