Wystawa "Malczewscy. Figura syna" Zachodniopomorskim Wydarzeniem Muzealnym Roku 2017!

 

Nagrody przyznawane są przez Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. 

Komisja konkursowa w składzie: Anna Bartczak, Eryk Krasucki, Paweł Migdalski, Bogdan Twardochleb, Przemysław Wraga oceniła zgłoszenia 10 muzeów w dwóch kategoriach „Wystawa” oraz „Działalność edukacyjno-popularyzatorska”.

Komisja postanowiła  przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii „Działalność edukacyjno-popularyzatorska”
– wyróżnienie dla pani Krystyny Rypniewskiej z Muzeum w Koszalinie za projekt  „Witraże na Pomorzu Zachodnim” - za podjęcie trudnego, rzadko opracowywanego tematu w spójny sposób i połączenie działań naukowych z edukacyjnymi 
– nagrodę dla pana Przemysława Antczaka z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie - za projekt  „Tajemnice kamienicy” – za konsekwentne wyjście ze swoimi działaniami poza mury muzealne i za docieranie wraz ze społecznością lokalną w różnym wieku w miejsca dotąd słabo rozpoznane, a ważne z punktu widzenia historii lokalnej

w kategorii „Wystawa”
– wyróżnienie dla zespołu w składzie Marta Bierca, Monika Ogiewa-Sejnota, Piotr Tarnawski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie – za odkrywanie historii lokalnej w oparciu o szerokie kwerendy źródłowe i wpuszczenie historii „na szerokie tory”
– nagrodę  dla pani Beaty Małgorzaty Wolskiej za wystawę  z Muzeum Narodowego w Szczecinie „Malczewscy. Figura syna” – za odkrywcze, nowatorskie przedstawienie twórczości i postaci artystów wydawałoby się dobrze znanych.

dyplom