SHS: Odbudowa staromiejskich zespołów urbanistycznych w Polsce i Europie
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wały Chrobrego 3 | Wały Chrobrego 3

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza we wtorek, 18 września 2018 o godzinie 18.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie przy wałach Chrobrego na otwarte Spotkanie. W jego pierwszej części dr Małgorzata Gwiazdowska zaprezentuje projekt dotyczący starań o dofinansowanie z Funduszu Obywatelskiego wykonania kopii Fontanny Orła Białego. W drugiej części wykład „Odbudowa staromiejskich zespołów urbanistycznych w Polsce i Europie” wygłosi dr Piotr Fiuk. .

Odbudowa starych miast w Europie po 1945 roku 
Holandia, Niemcy, Włochy (zarys problemu)

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku uruchomiło proces odbudowy i przywracania historycznych struktur w zabytkowych miastach dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Nastąpiła tendencja do rekonstrukcji kamienic staromiejskich (Drezno, Frankfurt nad Menem), a także do przywracania dawnych struktur po przekształceniu lub wyburzeniu modernistycznych budynków (Hildesheim, Frankfurt nad Menem). 

Powstały także znakomite rozwiązania współczesnej architektury, nawiązującej indywidualnością kompozycji do tradycji europejskiej sztuki kształtowania przestrzeni (Berlin, Hamburg). 

Interesujące jest porównanie etapów odbudowy, po zniszczeniach II wojny światowej, starych miast w Polsce (w latach 1945-1989, w okresie transformacji ustrojowej) z tożsamymi procesami w miastach europejskich. 

W latach powojennych następowała (chociaż utrudniona, ze względu na podział kontynenty na dwie strefy) wymiana doświadczeń, poglądów i metod prowadzenia prac konserwatorskich, której efektem była także współpraca przy rekonstrukcji i zabezpieczeniu zabytkowych obiektów (PKZ).