Kiedy narodził się teatr europejski? W antyku czy w średniowieczu? - wykład w ramach Akademii Antycznej
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wały Chrobrego 3 | Wały Chrobrego 3

Zapraszamy na wykład dr. hab. Piotra Beringa, prof. UAM, z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułowany "Kiedy narodził się teatr europejski? W antyku czy w średniowieczu?" w ramach Akademii Antycznej

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Filologiczne  oddział terenowy w Szczecinie.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W tym roku Akademia Antyczna poświęcona będzie mitologii greckiej. Zostaną omówione mity o bogach, boginiach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie oraz samo funkcjonowanie świata. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne oraz warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.

dr hab. Piotr Bering, prof. UAM - mediolatynista i historyk średniowiecza, urodzony w 1964 r. W latach 1983-1988 studiował na kierunku "historia" na Wydziale Historycznym UAM. Praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Brygidy Kürbis była poświęcona Motywom dramatyczno-teatralnym w najstarszych kronikach polskich. W latach 1989-1993 był słuchaczem Studiów Doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM, które zostały zakończone doktoratem (promotor Prof. zw. dr hab. B. Kürbis) Krąg literacki w późnym średniowieczu na Śląsku. Studia nad dziejami słowa i pisma do początków Reformacji. W 2001 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, na podstawie rozprawy Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych.

W latach 1988-1989 pracował w Archiwum Państwowym w Poznaniu, 1993-2001 w Bibliotece Kórnickiej PAN, a w latach 2001-2009 w Collegium Europaeum Gnesnense UAM. Od 2009 r. w Instytucie Filologii Klasycznej. W latach 2012-2016 zastępca dyrektora IFK ds dydaktycznych. Od 2017 r. kierownik Zakładu Latynistyki. Członek The "Medieval Chronicle Society" oraz członek i przewodniczący sekcji polskiej "Société Internationale pour l'étude du théâtre médiéval".

Wykład odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. Wstęp wolny

Program wykładów w ramach Akademii Antycznej