Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy list do św. Mikołaja

W dniu 6 grudnia 2018 roku obradowała komisja konkursowa w składzie: Krystyna Milewska – przewodnicząca jury, Ewa Kimak, Agata Kamińska i Dorota Baumgarten-Szczyrska. Po burzliwych, wielogodzinnych obradach jury przyznało 44 nagrody w 3 kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 200 osób. Wśród nich są dzieci ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Zapraszamy wszystkich laureatów i finalistów na uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej „Listy do św. Mikołaja”, które odbędą się 13 grudnia o godzinie 12.00 w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27. Nagrody w konkursie ufundowano z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Gratulujemy laureatom i finalistom  konkursu!!!  

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu.