Wykład : "Lekcje z kolekcji. Co mówią rzeczy?".
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wały Chrobrego 3 | Wały Chrobrego 3

Zapraszamy w czwartek, 10 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego na kolejne spotkanie w ramach programu towarzyszącego wystawie „Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi”. Wykład pt. „Lekcje z kolekcji. Co mówią rzeczy?” wygłosi Jacek Kukuczka, pracownik Działu Kultur Ludowych Pozaeuropejskich Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Prelegent zastąpi dr Antoniego Bartosza, dyrektora MEK. Za zmiany przepraszamy.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie należy do tych, które mają szczęście posiadać zbiory zgromadzone przez Borysa Malkina. Wielotysięczna kolekcja obiektów, fotografii i filmów ukazuje kultury rdzennych mieszkańców lasów tropikalnych Ameryki Południowej, ale także – czego mało kto spodziewa się u Malkina – Berberów z marokańskiego Atlasu.


Jednocześnie kolekcja Malkina – ciekawa i zróżnicowana – jest jedną z wielu historycznych kolekcji etnograficznych, jakie znajdują się krakowskim Muzeum Etnograficznym. Wraz z innymi, pochodzącymi zarówno z różnych regionów Polski, Europy jak i świata pozaeuropejskiego, kolekcja ta tworzy „kapitał założycielski” muzeum. Z jednej strony historyczne kolekcje wyznaczają dzisiejsze kierunki i metody badań (które to metody nie uległy przecież żadnej dewaluacji), z drugiej – są płaszczyzną poszukiwania i tworzenia połączeń pomiędzy tym, co dawne, a tym, co współczesne. Bo muzeum to nie tylko jego zasoby oraz ich gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie, ale przede wszystkim przestrzeń do refleksji jak i wnikliwego spojrzenia na świat, w którym żyjemy.
Posiadając zbiory z bliska i z oddali, podejmujemy w Muzeum Etnograficznym w Krakowie działania, które z natury rzeczy sytuują nas poza granicami wyznaczanymi przez podziały geograficzne i czasowe. Zarówno wystawy jak i badania, które prowadzimy lub w których współuczestniczymy (także te, długofalowe, w terenie), skierowane są ku współczesności. Pozyskując zbiory pamiętamy zawsze, że za rzeczami stoją ludzie – ich twórcy, użytkownicy, badacze, kolekcjonerzy. A przede wszystkim wierzymy, że zbiory – niezależnie skąd pochodzą – mają swoją sprawczość i swój sekret, które odkrywamy przez stawianie pytań i poprzez eksperyment.

Na spotkanie wstęp wolny.

 

indianie wyklad