Promocja książki Michała Siedziako „Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL”

Zapraszamy na promocję książki Michała Siedziako „Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989)”. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 26 stycznia 2019 roku o godzinie 16.30 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. To jedno z wydarzeń obchodów 3. rocznicy otwarcia MNS–CDP. Wstęp wolny.

Książka stanowi wielopłaszczyznową analizę kolejnych wyborów do Sejmu PRL. Autor, wychodząc od charakterystyki systemów wyborczych Związku Radzieckiego i państw strefy radzieckiej dominacji w Europie, charakteryzuje zarówno ich oficjalny wymiar (przepisy prawa, propagandę, rytuały wyborcze), jak i to, co kryło się za wspomnianą fasadą: nieformalne praktyki, manipulacje i fałszerstwa, zakulisową rywalizację i działania aparatu represji. Opisuje kolejne kampanie wyborcze w PRL, społeczną percepcję peerelowskich głosowań, różnego rodzaju formy oporu oraz działania opozycji antykomunistycznej związane z wyborami.

Michał Siedziako, „Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989)”, Warszawa 2018, 408 s. + 32 s. kolorowa wkładka, (seria „Monografie”, t. 137) ISBN 978-83-8098-429-5

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989”.

 

bez wyboru