Środa z historią Szczecina: Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna Pomorza Zachodniego w pierwszych latach powojennych
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
Księcia Mściwoja II 8 | Księcia Mściwoja II 8

Tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Środa z historią Szczecina” będzie „Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna Pomorza Zachodniego w pierwszych latach powojennych”. Wykład wygłosi dr hab. Urszula Kozłowska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zapraszamy w środę, 20 marca 2019 roku o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim (ul. Księcia Mściwoja II 8). Wstęp wolny. 

Na wczesne lata powojenne na Pomorzu Zachodnim możemy spojrzeć z różnych perspektyw. Jedną z nich, często pomijaną w pracach naukowych, publicystycznych, z uwagi na inne palące problemy tamtego okresu, są niewątpliwie zagadnienia związane z kształtowaniem się służby zdrowia oraz panujące warunki sanitarno-epidemiologiczne. Specyfika Pomorza Zachodniego w tym wymiarze była odmienna od centralnych obszarów kraju. Na tę odmienność składały się: budowanie od podstaw polskiej służby zdrowia, żywiołowość i dynamika życia społecznego, co było przejawem kształtowania się nowego ładu. Był to także okres intensywnych działań podejmowanych w kierunku zwalczania i ograniczania chorób szerzących się wśród ludności. Należy podkreślić, że powojenne zachorowania na dur brzuszny, malarię czy choroby zaliczane do kategorii chorób społecznych jak gruźlicza czy choroby weneryczne, występowały masowo wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego, zarówno tych, którzy tu żyli jak i tych, którzy na fali powojennych procesów migracyjnych przyjeżdżali na analizowany obszar. 

Choroby zakaźne szerzące się na terenie Pomorza Zachodniego postawiły w całej gotowości nieliczną jeszcze wówczas kadrę lekarzy, która z jednej strony tworzyła zręby polskiej służby zdrowia, z drugiej zaś przyszło jej pracować w zupełnie nowym, często obcym, czy wręcz „dzikim” terenie. 

 

 

Środy z historią Szczecina to cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina organizowany od września 2009 roku przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina. 

Celem cyklu jest ukazanie wieloaspektowego charakteru historii Szczecina, a więc dostarczenie jego uczestnikom w sposób przystępny udokumentowanej naukowo wiedzy na wybrane tematy nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także m.in. z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Stąd też przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 roku. 

Cykl jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców jakim bez wątpienia jest grupa osób zainteresowanych dziejami miasta, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli, a także wszystkich pozostałych szczecinian, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości miasta, które mogą mieć jednak problemy z dotarciem do najnowszej fachowej literatury historycznej. Mile widzianymi uczestnikami spotkań będą również – ze względu na potencjalną aktywność podczas dyskusji przewidzianej po każdej prelekcji – zawodowi historycy bądź studenci tego kierunku z uczelni szczecińskich. Spotkania w ramach cyklu są okazją poznania przez szerszy krąg osób nie mających na co dzień możliwości kontaktu ze środowiskiem naukowym jego przedstawicieli zajmujących się historią Szczecina.