Projekt „Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności” z dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Narodowe w Szczecinie otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. 

Celem projektu jest wydanie książki poświęconej wynikom badań naukowych nad kwartałem I szczecińskiego Podzamcza, usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie średniowiecznej Baszty Panieńskiej, znanej także jako Baszta Siedmiu Płaszczy. Będzie to publikacja monograficzna, wieloautorska, ukazująca dzieje północno-wschodniej, nadodrzańskiej części Starego Miasta od wczesnych faz średniowiecza po nowożytność – od średniowiecznego „urbs” po nowożytne „civitas”, w rejonie współczesnej ulicy Kłodnej. To tutaj podczas prac archeologicznych znaleziono między innymi drewnianą tarczę, jedyną tego typu w Europie.

 

jpg

 

 

 

1 1

Fot. 1. Ulica i most Kłodny przed drugą wojną światową. MNS AFoto/5320

 

 

2 1

Fot. 2. Zniszczenia wojenne ulicy Kłodnej. MNS AFoto/13532

 

 

Beznazwy 2 1

Fot. 3. Dzisiejsza uklica Kłodna

 

4 1

Fot. 4. Drewniana tarcza „in situ”. Fot. A. Uciechowska-Gawron