Nie(ch) żyją Mistrzowie!  500. rocznica urodzin Lucasa Cranacha Młodszego

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na kolejną edycję projektu „Nie(ch) żyją Mistrzowie!”, czyli prezentacji wybranych dzieł,  które odbywają się według klucza urodzin wybitnych artystów. Tym razem przybliżymy sylwetkę wybitnego malarza Lucasa Cranacha Młodszego. Jego „Portret księcia Filipa I” to jeden z najcenniejszych obrazów w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Obraz będzie można oglądać na wystawie „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”, w remontowanym Muzeum Tradycji Regionalnych przy ulicy Staromłyńskiej 27  (tego dnia, mimo utrudnień związanych z remontem, galeria zostanie udostępniona zwiedzającym). Główne wydarzenia obchodów planowane są na samo południe (12.00) – spotkanie z kierowniczką Działu Sztuki Dawnej MNS Moniką Frankowską-Makałą, „interwencja artystyczna” studentów Akademii Sztuki oraz finał projektu Hanny Olejnik „Sobowtór księcia Filipa I”.

Lucas Cranach Młodszy urodził się pięćset lat temu, 4 października 1515 roku w Wittenberdze, w Niemczech. Był synem słynnego wówczas artysty Lucasa Cranacha Starszego, nadwornego malarza władców Saksonii. Pobierał nauki u ojca, był jego głównym współpracownikiem, a po jego śmierci w 1553 roku przejął kierowanie warsztatem. Cranachowie specjalizowali się zarówno w obrazach o tematyce religijnej i mitologicznej, jak też w portretach. Lucas Cranach Młodszy przez długi czas pozostawał w cieniu ojca, a jego twórczość postrzegana była jedynie jako kontynuacja stylu wypracowanego przez mistrza. Dopiero ostatnio zaczęto doceniać go jako samodzielnego twórcę, który wniósł własny wkład w sztukę niemiecką XVI wieku. Pięćsetne urodziny Cranacha stały się okazją do intensywnych badań nad jego twórczością i licznych wystaw poświęconych temu artyście.

Namalowany w 1541 roku „Portret księcia Filipa I” należy do  wczesnego okresu twórczości Lucasa Cranacha Młodszego. To jeden z najcenniejszych obrazów w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, ważny także ze względu na osobę portretowanego – wołogoskiego księcia, mecenasa sztuki i dobroczyńcy uniwersytetu w Greifswaldzie, który w 1534 roku wraz z panującym w Szczecinie Barnimem IX (XI) wprowadził na Pomorzu luteranizm. Ciekawym zbiegiem okoliczności Filip I urodził się w tym samym roku co Lucas Cranach Młodszy, zaledwie kilka miesięcy wcześniej – 14 lipca 1515 roku. W tym roku obchodzimy zatem podwójny jubileusz 500. urodzin: artysty i sportretowanego przez niego księcia.