Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Narodowe w Szczecinie otrzymało dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017 w następujących programach oraz wysokościach:

– Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego: Kolekcje muzealne
Zakup kolekcji sztuki dogońskiej 
Dotacja w wysokości: 116 000 zł 

– Programy infrastrukturalne: Infrastruktura kultury
Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie - etap II modernizacji oddziału MNS przy ulicy Staromłyńskiej 1
Dotacja w wysokości: 60 000 zł

 

Ponadto Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej – Szczecin, otrzymała dotację na zakup dzieł związanych z organizacją wspólnej wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie „Szczecińskie awangardy”. Wernisaż planowany jest na listopad 2017 roku. 

Programy z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej: Sztuki wizualne
Zachęta Sztuki Współczesnej – „Szczecińskie Awangardy”
Dotacja w wysokości: 67 600 zł