Środa z historią Szczecina: „Początki reformacji w Szczecinie”
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
Księcia Mściwoja II 8 | Księcia Mściwoja II 8

 

W ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” zapraszamy na prelekcję Alicji Kościelnej z Archiwum Państwowego w Szczecinie, zatytułowaną „Początki reformacji w Szczecinie”, która zostanie wygłoszona w środę, 18 października 2017 roku, o godzinie 17.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8. Wstęp wolny.

Reformacja od początku była zarówno ruchem religijnym, jak też społecznym i politycznym. W Szczecinie na jej przebieg wpływ miały nie tylko nadzieje na naprawę stosunków religijnych, ale także spory w obrębie rady miasta, osobiste ambicje jej członków oraz konflikty między książętami, Jerzym I i Barnimem IX (XI).

W trakcie prelekcji przedstawione zostaną m.in.: działalność zwolenników nauki Lutra w Szczecinie, przyczyny ich sukcesów oraz postawa książąt pomorskich, a także biskupa Erazma Manteuffla wobec nowych ruchów religijnych i ich propagatorów.