Zasady przygotowania artykułów do Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wymogiem przyjęcia tekstu jest dostosowanie sposobu cytowania i zapisów bibliograficznych do zasad przyjętych w wydawnictwie, które są opisane w tutaj.
Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z zamieszczonymi poniżej regułami.

Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):

 • czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt
 • ponumerowane strony
 • afiliacja pod nazwiskiem (dodatkowo numer ORCID)
 • w pierwszym przypisie (przypis: gwiazdka) – kontakt mailowy do autora/autorki
 • streszczenie w języku polskim + słowa kluczowe
 • streszczenie w języku angielskim + tytuł po angielsku + słowa kluczowe
 • WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów i justowania  (tekst wyrównany do lewej)
 • proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i KAPITALIKÓW
 • zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście
  • każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM
  • fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF
 • elementy graficzne w skali szarości
  • z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze, na co potrzebna jest wcześniejsza zgoda
  • uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.
 • tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek
  • niezależnie od tekstu należy przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.
  • wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm
  • minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt
 • wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)
  • wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy

Materiały przekazane do Wydawnictwa to:

 • plik w programie Microsoft Office Word
 • ten sam plik w formacie PDF
 • pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów