GENEALOGIA 2022. Wystawa prac studentek Pracowni Komunikacji Wizualnej Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie więcej

Zapraszamy do oglądania wystawy plenerowej, zorganizowanej przez Ambasadę Wielkiego Księstwa Luksemburga z okazji 100-lecia stosunków dyplomatycznych między Luksemburgiem a Polską. Kilkadziesiąt plansz zostało wyeksponowanych na ogrodzeniu głównego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie od strony placu Mickiewicza.  więcej

Mobilna, wielkoformatowa wystawa „Zabytki z toru wodnego Szczecin – Świnoujście” poświęcona jest zabytkom wydobytym z dna Odry podczas inwestycji ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”. więcej

„Wspólnota” to tytuł jednej z wystaw w MNS (obok „Siły Kobiet”), będących kontynuacją Festiwalu DUOS, który dwa razy w tym roku odbył się w Kilifi w Kenii. Zorganizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie,  więcej

Wystawa „Siła kobiet” jest kontynuacją Festiwalu DUOS zainicjowanego przez Akademię Sztuki w Szczecinie i realizowanego we współpracy z: Muzeum Narodowym w Szczecinie, więcej

Na wystawie prezentowane są nieznane dotychczas zdjęcia z węgierskiej rewolucji w 1956 roku. Kolekcję przekazał do MNS–CDP mieszkaniec Szczecina, do którego zdjęcia trafiły od świadka wydarzeń. więcej

"Odzyskane – Zagospodarowane – Zdemitologizowane. Miejsca i ludzie Ziem Zachodnich i Północnych 1945–2020” to wystawa przygotowana przez Instytut Zachodni w Poznaniu we współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych – Muzeum w wielu miejscach więcej

Tegoroczna edycja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa będąca częścią ich corocznych europejskich obchodów skupia się wokół tematyki dziedzictwa kulinarnego różnych regionów i  kuchni regionalnych.  więcej

„Pizza Soldiers” to prezentacja obszernego wyboru prac Ryszarda Góreckiego – artysty urodzonego w 1956 roku w Słubicach, którego debiut przypadł na wczesne lata 80. ubiegłego wieku i początek schyłkowej fazy komunizmu. więcej