Fotograficzny dorobek Zofii Rydet porusza ogromem, artystyczną jakością oraz – co nie mniej istotne – także siłą historycznego zapisu. Pierwotnie nie do końca doceniany, umieszczany w kontekście ruchu fotoamatorskiego, współcześnie staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców i badaczy, a postać autorki – ikoną. więcej

Reportażysta, fotografik Marek Czasnojć, od 50 lat fotografuje wszystko –mówiąc Mackiewiczem –fakty, przyrodę i ludzi. Pracował dla wielu redakcji gazet i czasopism. Zaczynał jako fotoreporter „Głosu Szczecińskiego”, następnie związany z wieloma redakcjami i wydawnictwami („Czas”, „Morze”, „Wybrzeże”). więcej

Ekspozycja opowiada o polskim ziemiaństwie na podstawie historii kilkunastu wybranych rodzin. Autorzy uznali, że tylko konkretne przykłady i konkretni ludzie uświadomią zwiedzającym, że była to grupa społeczna, której przedstawicieli można nazwać elitą, czyli (w dzisiejszym rozumieniu tego słowa) lokalnymi liderami. więcej

Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii to czwarte wydarzenie z cyklu prezentacji pomorskich zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.Jest kolejną odsłoną ekspozycji czasowych ukazujących źródła do najstarszych dziejów obszarów współczesnych małych ojczyzn i mikroregionów więcej

Na wystawie Skarby dominikanów prezentowane są obrazy, rzeźby i rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, które korespondują z ornatami dominikańskimi z XVIII i XX wieku, pochodzącymi z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, oraz dokumentami z Archiwum Państwowego w Szczecinie. więcej

W ramach trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny, 11 czerwca 1987 r., papież Jan Paweł II przyjechał do Szczecina. Do papieskiej wizyty przez wiele miesięcy przygotowywało się całe miasto.Wizyta papieża w Szczecinie była wyjątkowym wydarzeniem, które dodało miastu energii, wyrwało ludzi z marazmu, przyniosło nadzieję na zmiany. więcej

Figura syna przywołuje problem dorastania mężczyzn w kulturze patriarchalnej. Po psychoanalizie, a następnie po przyjrzeniu się roli kobiet w tej kulturze, można zastanawiać się, jakie konsekwencje przynosi ona dla mężczyzn. więcej

Przez całe lato w muzeum będą prezentowane zdjęcia laureatów i uczestników Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego "Matematyka w obiektywie". Konkurs fotograficzny to pretekst do tego, aby sprowokować uczestników do patrzenia na świat matematycznym okiem. Idea konkursu opiera się na połączeniu fotografii z autorską informacją o niej. więcej

WYSTAWA PRZEDŁUŻONA DO 30 LIPCA 2017 Władza jest kobietą. Kobiety zawsze wpływały na losy świata. Czym jest jednak władza i dlaczego Paniom tak w niej do twarzy? więcej

W klasycznym rozumieniu enklawa to terytorium lub jego część ze wszystkich stron otoczone przez terytorium lądowe innego państwa. Można nią jednak nazwać wiele innych miejsc i przestrzeni. To pojęcie metaforycznie odnosi się również do zjawisk lub nawet pojedynczych wydarzeń, grup społecznych, czy choćby postaw moralnych. więcej