Zapraszamy na 12 edycję polsko-niemieckiej wystawy twórczości osób niepełnosprawnych z Templina, Chojny, Prenzlau, Schwedt i Szczecina zatytułowaną „Różnorodność jest wspaniała”.  Hasłem tegorocznej edycji jest „To jestem ja, to potrafię”. więcej

Wystawa Szczecińskie awangardy gromadzi dzieła artystów współczesnych związanych z Wydziałem Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, przepracowujących idee klasycznej awangardy. Ramy pokazu stanowi lokalny kontekst – dzieje dwóch instytucji o mieszczańskim rodowodzie, muzeum i uczelni artystycznej. więcej

Od 10 listopada do 30 grudnia 2017 roku zapraszamy na wystawę Zdzisław Beksiński – opowieść cieniem prezentowaną w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Sztuki Współczesnej przy ul. Staromłyńskiej 1. więcej

Wystawa prezentuje złoty wiek fotografii prasowej w Ameryce. Żaden polityk w historii nie był uwieczniany na zdjęciach częściej niż JFK. Fotografowie i operatorzy kronik filmowych więcej

Kanwą wystawy Barbarzyńskie tsunami są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. więcej

W twórczości Tymoteusza Leklera dostrzegamy pragnienie, by fotografia nadawała kształt rzeczywistości, nie zaś świat określał jej właściwe znaczenie. Choć artysta robi zdjęcia tego, co jest wokół, niełatwo doszukiwać się w nich konkretnych przestrzeni miejskich. więcej

Wystawa ma na celu przybliżenie zachodniopomorskiej publiczności prac z bardzo rzadko prezentowanej dziedziny sztuki, jaką jest tkanina artystyczna. Medium to daje szerokie spektrum możliwości, a niezwykłe osiągnięcia posługujących się nim twórców będzie można obejrzeć podczas ekspozycji. więcej

Fotograficzny dorobek Zofii Rydet porusza ogromem, artystyczną jakością oraz – co nie mniej istotne – także siłą historycznego zapisu. Pierwotnie nie do końca doceniany, umieszczany w kontekście ruchu fotoamatorskiego, współcześnie staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców i badaczy, a postać autorki – ikoną. więcej

Reportażysta, fotografik Marek Czasnojć, od 50 lat fotografuje wszystko –mówiąc Mackiewiczem –fakty, przyrodę i ludzi. Pracował dla wielu redakcji gazet i czasopism. Zaczynał jako fotoreporter „Głosu Szczecińskiego”, następnie związany z wieloma redakcjami i wydawnictwami („Czas”, „Morze”, „Wybrzeże”). więcej

Ekspozycja opowiada o polskim ziemiaństwie na podstawie historii kilkunastu wybranych rodzin. Autorzy uznali, że tylko konkretne przykłady i konkretni ludzie uświadomią zwiedzającym, że była to grupa społeczna, której przedstawicieli można nazwać elitą, czyli (w dzisiejszym rozumieniu tego słowa) lokalnymi liderami. więcej