Litwa – niewygasłe pragnienie tysięcy osób, aby żyć w wolności. Pragnienie potężniejsze niż syberyjskie mrozy, zdrada „ibeków”, łagry polityczne. Udało się to uchwycić w albumie Romualdasa Požerskisa „Litwa 1988-1993“. Dalia Grybauskaitė, Prezydent Litwy  więcej

Zbiór dawnych narzędzi i sprzętów używanych w tradycyjnym rybołówstwie łodziowym stanowi jedną z cenniejszych kolekcji Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie. Obecnie liczy ona prawie 700 muzealiów, które w ponad 80 procentach zostały zgromadzone w okresie powojennym.  więcej

W tym roku mija osiemdziesiąta rocznica deportacji Polaków z zachodnich terenów Ukraińskiej SRR do Kazachstanu. Z tej okazji Centrum Dialogu Przełomy zaprasza na wystawę fotograficzną pod tytułem Polacy w Kazachstanie. Jest ona podsumowaniem studenckiego przedsięwzięcia Projekt Kazachstan - ocalić od zapomnienia. więcej

Wystawa finalistów konkursu dla artystów przyjęła kształt wyspy, wyłaniającej się z muzealnych przepływów i przywołującej jeden z kluczowych motywów kuratorskiej koncepcji przyszłorocznej edycji inSPIRACJI – wyspę Grodzką. Gdy przemieszczamy się wzdłuż brzegów „wyspy”, zbudowanej z ruchomych ścian,  więcej

Na ekspozycji zaprezentowane zostaną pamiątki znajdujące się w prywatnych zbiorach członków SIMP – dyplomy, medale, toporki używane do symbolicznych wodowań, fotografie z uroczystości, a także specjalny „Laur olimpijski” za prom zbudowany na olimpiadę w Moskwie w 1980 roku.   więcej

Obraz Wojciecha Gersona „Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku” z 1888 roku. Dzieło zostało zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z budżetu Muzeum Narodowego w Szczecinie. więcej

Istota twórczości Agaty Michowskiej jest – jak określiła to w jednym z wywiadów sama artystka – niezmienna tak, jak niezmienny jest wzór matematyczny, który możemy wypełnić dowolnymi wartościami. Dotyczy świata jako nieskończonej formy w ciągłym ruchu i przemianie oraz naszego cielesnego w nim zakorzenienia; interakcji ze światem oraz jego fizycznej i zmysłowej percepcji.   więcej

W magazynie archeologicznym, oprócz dwóch oryginalnych wraków, prezentowane są także modele łodzi wiosłowo-żaglowych użytkowanych od ok. I w. p.n.e. po XIX-wieczny model polskiego żaglowca Helena służącego do transportu towarów i ludzi. Na wystawie prezentowany jest model jednostki pływającej, umownie zwanej „skórzakiem”, więcej

W 1952 roku Muzeum Pomorza Zachodniego rozpoczęło nową fazę działalności, której podstawowym celem stało się umacnianie totalitarnego, prosowieckiego systemu w sferze kultury. Misję realizowano za pomocą pozyskiwanych do kolekcji obiektów, wystaw stałych i czasowych, a przede wszystkim rozbudowanego działu  więcej

Urodzony w Stargardzie fotograf Maksymilian Ławrynowicz upodobał sobie szczególnie kobiety o nader skomplikowanych życiorysach. W 2015 roku premierę miała pierwsza część cyklu Demony – Władczynie – Boginie – kolekcja 30 portretów kobiet w stylizacjach inspirowanych historią, mitologią i folklorem. więcej