Nadbałtyckie wsie rybackie na archiwalnych fotografiach

Wystawa „Nadbałtyckie wsie rybackie na archiwalnych fotografiach” prezentowana w Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach ukazuje niezwykle ciekawy moment historii nadmorskich miejscowości uchwyconych tuż przed lub w chwili, w której rozpoczął się nieodwracalny proces ich zmiany w kurorty. 

 

Zatrzymane w kadrze obrazy przedstawiają życie wiosek rybackich między schyłkiem XIX wieku i pierwszymi dwudziestoma latami wieku XX. Na archiwalnych fotografiach widzimy Niechorze, Mrzeżyno czy Łazy – miejsca, które możemy odwiedzić, ale także Kępę i Czajcze, miejsca których już nie ma, a o tym, że istniały świadczą tylko zachowane fotografie. Widzimy na nich przede wszystkim charakterystyczne dla pobrzeża Bałtyku budownictwo wywodzące się z tradycji halowego domu dolnosaksońskiego, który przywędrował wraz z osadnikami na Pomorze Zachodnie w XVII wieku  po wojnie trzydziestoletniej. W domu takim, o wejściu w ścianie szczytowej do dużej sieni, wszystkie pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie znajdują się pod jednym dachem.

Układ taki pozwalał na wykonywanie wielu czynności bez wychodzenia na zewnątrz, co w wilgotnym i wietrznym klimacie morskim było bardzo korzystne. Przyglądając się domom o konstrukcji szachulcowej należy także zwrócić  uwagę na narzędzia i sprzęt rybacki, przedmioty codziennego użytku, dopełniającą kadr przyrodę, a przede wszystkim na rybaków, ich rodziny i pracę, którą wykonują.  

Te pełne minionego uroku fotografie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oglądać można w Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach (ul. Morska 37) od 13 lipca do 30 września 2020 roku. 

 

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie (Dział Etnografii Pomorza), Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach, Centrum Kultury w Mielnie 
Opracowanie archiwalnych fotografii: Grzegorz Solecki i Arkadiusz Piętak 
Fotografie współczesne: Waldemar Kopczyński 
Opracowanie kuratorskie: Iwona Karwowska
Rysunek: Elżbieta Kamińska     

 

afisz a3