Wystawa plenerowa: 1970. Zło/Przypadek

Wirtualny wernisaż (bez udziału publiczności, wyłącznie transmisja on-line w mediach społecznościowych Muzeum) odbędzie się  17 grudnia o godz. 13.00.

Od 17 grudnia 2020 roku w wyjątkowym miejscu – na szczecińskim placu Solidarności, będzie można oglądać wystawę plenerową „1970. Zło/Przypadek”, poświęconą grudniowej rewolcie Wybrzeża.  

Wystawa będzie dostępna do połowy lutego 2021 roku. Organizatorami wydarzenia są Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 

Rewolta na Wybrzeżu wybuchła zaraz po ogłoszeniu przez rząd znaczących podwyżek cen żywności i innych produktów pierwszej potrzeby – stało się to 12 grudnia 1970 roku –  niedługo przed świętami Bożego Narodzenia. Władze zdawały sobie sprawę, że podwyżki mogą wywołać protest społeczny i już od 9 grudnia „siły porządkowe” zostały postawione w stan gotowości. Protest rozpoczął się 14 grudnia w Gdańsku, na ulice miasta wyszły wielotysięczne manifestacje, podpalono m.in. budynek Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, doszło do starć manifestujących z wojskiem i milicją, były ofiary śmiertelne. Podobna sytuacja miała miejsce w Gdyni. Największy dramat rozegrał się właśnie tam, w „czarny czwartek”, gdy wojsko otworzyło ogień do stoczniowców idących do pracy na wezwanie wicepremiera Stanisława Kociołka. 

„Czarny czwartek” miał miejsce również w Szczecinie – po starciach demonstrantów z milicją i podpaleniu gmachu KW PZPR doszło do tragedii przed Komendą Wojewódzką Milicji Obywatelskiej (dzisiejszy plac Solidarności). Od kul wojska i milicji zginęło w tamtym rejonie dwanaście osób. Ofiary były też  następnego dnia, do szczecińskich szpitali trafiły setki rannych. 

W Grudniu 1970 r. śmierć na Wybrzeżu poniosło 45 osób, a 1165 zostało rannych. Przeciw demonstrantom wysłano 27 tysięcy żołnierzy, 550 czołgów, 750 transporterów opancerzonych, 2100 samochodów, 108 samolotów i śmigłowców, 40 jednostek Marynarki Wojennej. 

Finał szczecińskiego Grudnia 70 miał miejsce w styczniu 1971 r. kiedy strajkujący ponownie stoczniowcy „Warskiego” utworzyli Ogólnomiejski Komitet Strajkowy, spisali postulaty oraz doprowadzili do przyjazdu do Szczecina najwyższych władz partyjnych i państwowych. Obietnice złożone wtedy przez władze w zdecydowanej większości zostały bez pokrycia. 

Przełom Grudzień 1970/Styczeń 1971 zaważył na przyszłości PRL: pozbawił złudzeń tych, którzy jeszcze wierzyli sprawiedliwość systemu, spowodował, że wiele spośród osób przypadkiem zepchniętych w epicentrum wydarzeń zaangażowało się potem w działalność opozycji demokratycznej i proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości. 

 

Wystawa  plenerowa "1970. Zło/Przypadek"

17.12.2020 – 15.02.2021 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy
pl. Solidarności 1

 

Kurator wystawy: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz

Teksty, wybór zdjęć i dokumentów: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz

Konsultacja historyczna/recenzja: prof. Jerzy Eisler

Współpraca kuratorska: Paula Sendra

Projekt graficzny: Agnieszka Grądek

Korekta: Wiktoria Klera-Olszak, Bartosz Zasieczny

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego