Nadzieja i dramat. Węgry 1956

Na wystawie prezentowane są nieznane dotychczas zdjęcia z węgierskiej rewolucji w 1956 roku. Kolekcję przekazał do MNS–CDP mieszkaniec Szczecina, do którego zdjęcia trafiły od świadka wydarzeń.

Fotografie pokazują przebieg rewolucji, nadzieję, jaką wiązali Węgrzy z „odwilżą”, przejawiającą się w różny sposób w bloku wschodnim, ale przede wszystkim – dramat, jaki rozegrał się, gdy na tereny Węgier, przede wszystkim do Budapesztu, wtargnęły sowieckie czołgi. W wyniku interwencji i późniejszych represji zginęło 2,5 tys. osób.

Wstępem do wystawy będzie opowieść o polskim Październiku '56, podczas którego udało się uniknąć kolejnego rozlewu krwi (co miało miejsce kilka miesięcy wcześniej, podczas Poznańskiego Czerwca '56) i o wielkich nadziejach Polaków,  związanych ze zmianą przywództwa w partii komunistycznej.

Wystawę zakończy wątek szczeciński, czyli atak na konsulat sowiecki w grudniu 1956 roku, a także historia transportu żywności, leków i krwi  do Budapesztu, który wyruszył wówczas ze Szczecina.  

Ekspozycja będzie dostępna do 31 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy.

Kuratorką wystawy jest kierownik MNS–CDP Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.