Wystawa „PRL – bieguny pamięci”

Wystawa „PRL – bieguny pamięci” została zaplanowana jako główne wydarzenie towarzyszące siódmej rocznicy otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Jej celem jest pokazanie różnych odcieni życia w Polsce Ludowej.

Szara codzienność zwykłego obywatela, zarówno tego, który podporządkowywał się systemowi, jak i tego podejmującego walkę o lepszą Polskę, zestawiona została z życiem partyjnych elit, wolnych od skutków kryzysu ekonomicznego czy represji władz. Ekspozycja pokazuje, że w tamtych czasach były dwie prawdy: „jedyna słuszna” prawda, wykorzystywana do indoktrynacji społeczeństwa, a w kontrze do niej znajdowała się ta druga prawda, którą głosili ludzie niezgadzający się z zakłamaniem narzucanym przez politykę komunistycznego państwa.

Walka o uchronienie od zapomnienia historii przodków oraz o wolność i lepszy byt nie była zjawiskiem powszechnym. Większość bała się i wolała biernie czekać, aż odważni wygrają w ich imieniu. Nie brakowało też ludzkich dramatów. Partia potrafiła kusić, a działanie w opozycji wiązało się z ogromnym ryzykiem. Człowiek stawiał sobie pytanie, czy lepsze jest spokojne życie niewolnika systemu, czy lepiej zaryzykować, skazać się na represje i życie w strachu, lecz w imię wyższego dobra i bezcennej wolności.

Wstępem do wystawy będzie zaprezentowanie, jak wyglądały realia i problemy w czasie kształtowania się PRL-u oraz charakterystyka przemian kończących epokę. Zwieńczeniem będzie natomiast zestawienie dwóch światów z obu stron żelaznej kurtyny.

bieguny pamieci grafika kartka zywnosciowa

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy
plac Solidarności 1, sala edukacyjna / magazyn otwarty
26 stycznia  – 2 lipca 2023
Wernisaż: 25 stycznia 2023 godz. 17.15
Kuratorka: Paula Sendra
Aranżacja wystawy: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, Paula Sendra
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mecenas Muzeum Narodowego w Szczecinie: PKO Bank Polski