"Nie zmarnujcie niepodległości. Światło i płomień" Srebra Funduszu Obrony Narodowej

Muzeum Narodowe w Szczecinie prezentuje zespół obiektów pochodzących ze zbioru srebra Funduszu Obrony Narodowej. Tytuł naszej ekspozycji "Światło i płomień" symboliczne odwołuje się do życia i nadziei.  

Fundusz Obrony Narodowej utworzono na mocy dekretu Prezydenta RP z 9 kwietnia 1936 roku w celu pozyskania dodatkowych środków na dozbrojenie armii w obliczu zagrożenia bytu państwa przez hitlerowskie Niemcy. Gromadził on m.in. środki ze składki społecznej, na którą złożyły się dary i zapisy osób prywatnych oraz instytucji społecznych, politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Polacy niezwykle ofiarnie zasilili go zarówno w postaci gotówkowej, jak i rzeczowej – nieruchomościami, kosztownościami, a nawet zbożem czy  zwierzętami rzeźnymi.

Po niemieckiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku niewykorzystane dary rzeczowe wywieziono za granicę. W ambasadzie polskiej w Bukareszcie podzielono je na część „srebrną” i „złotą”.  61 skrzyń ze srebrem przewieziono z Rumunii do Francji, gdzie przetrwały drugą wojnę światową, najpierw w skarbcu oddziału Banku Francji w Marsylii, a po wojnie przeniesiono je do Tuluzy. „Srebrny” Fundusz Obrony Narodowej Polska odzyskała w 1976 roku.

W latach 1978–1988 zespół pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu zinwentaryzował ponad 18 tysięcy przedmiotów. Z tego względu, a także dla symbolicznego choćby wyrównania wojennych strat w zbiorach, decyzją dysponenta skarbu – Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum otrzymało na własność 1840 obiektów. 23 stycznia 2023 roku Muzeum Narodowemu w Poznaniu przekazano ponad 16 tysięcy pozostałych sreber Funduszu Obrony Narodowej.

Obecnie w ramach projektu Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej w muzeach i instytucjach kultury w całej Polsce prezentowane są wystawy obiektów z tego zespołu.

Projekt Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej realizowany jest przez Muzeum Narodowe w Poznaniu przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w partnerstwie z NIMOZ.

 

kuratorzy ze strony MNP: Renata Sobczak-Jaskulska, Michał Błaszczyński
identyfikacja wizualna: Raman Tratsiuk

 

FON zaproszenie email