GENEALOGIA 2023

Interwencja w przestrzeni wystawy stałej „Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”. Wystawa prac studentów Pracowni Komunikacji Wizualnej Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wystawa „Genealogia 2023” stanowi kolejną odsłonę realizowanego od 2014 roku cyklu wystaw związanych z projektem „Genealogia. Artefakty dawnej sztuki jako inspiracja dla młodego twórcy”.

Jego celem jest próba odpowiedzi na pytanie: jaką inspiracją dla młodego artysty multimedialnego mogą być pokazywane na wystawach historyczne eksponaty?

Projekt „Genealogia” to odważna, lecz nie pozbawiona dystansu i poczucia humoru ingerencja współczesnej sztuki w bezcenne świadectwa historii. Tegoroczna odsłona dotyczy symboli, alegorii i treści ideowych ukrytych w dziełach sztuki, a twórczym impulsem dla osób studiujących w Pracowni Komunikacji Wizualnej jest spotkanie z obrazami, rzeźbami i wyrobami rzemiosła artystycznego prezentowanymi na wystawie „Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”.  

 

Koncepcja wystawy i prowadzenie projektu: prof. dr hab. Waldemar Wojciechowski, Akademia Sztuki w Szczecinie
Kuratorzy wystawy: Waldemar Wojciechowski, Patrycja Makarewicz, Monika Frankowska-Makała

 

Projekt badawczy „Genealogia” doczekał się monografii z esejami i dokumentacją czterech pierwszych edycji projektu, wydanej wspólnie przez Akademię Sztuki i Muzeum Narodowe w Szczecinie w 2017 roku.