Wystawa czasowa: Ze starej skrzyni. Dawne stroje pomorskie

Ubiór ludowy był jednym z podstawowych elementów wyróżniających grupę regionalną. Jego geneza i forma zależały przede wszystkim od warunków geograficznych, gospodarczych, społecznych, a także od wydarzeń historycznych.

Strój – odświętny ubiór – stanowił swoistą legitymację informującą o pochodzeniu i pozycji społecznej właściciela. Określał jego sytuacje majątkową, stan cywilny, profesję. Był jednym z nielicznych przejawów ludowej kultury, w którym zaznaczał się zbytek i luksus. Zanik strojów ludowych, który na terenie Pomorza rozpoczął się już w drugiej połowie XIX wieku, w dużej mierze związany był z rozwojem przemysłu i odchodzeniem od tradycyjnego stylu życia, a proces ten przebiegał często szybko.

Do czasów współczesnych zachowały się nieliczne świadectwa odzieży noszonej niegdyś przez mieszkańców pomorskich wsi (po obu stronach obecnej granicy). Muzeum Narodowe w Szczecinie na wystawie „Ze starej skrzyni. Dawne stroje pomorskie” na archiwalnych fotografiach, przedstawieniach ikonograficznych oraz poprzez oryginalne, zachowane do dziś, elementy ubiorów przedstawia odzież mieszkańców: bogatego, rolniczego południa -– Ziemi Pyrzyckiej, oraz z nadmorskiej, rybackiej północy – z Jamna, okolic Trzebiatowa i półwyspu Mönschgut na Rugii/Niemcy. Wiele obiektów i fotografii jest publiczne prezentowanych po raz pierwszy.

Kolorowa różnorodność dawnych ubiorów, którą możemy podziwiać na ekspozycji, jest doskonałą odskocznia od zunifikowanej i jednorodnej odzieży XXI wieku.

 

Wystawa Ze starej skrzyni. Dawne stroje pomorskie

Kuratorka: Iwona Karwowska

Wernisaż: – 13.06. 2024, godz. 18.00
Wystawa czynna: 14.06 – 8.09. 2024

Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum Historii Szczecina
ul. Księcia Mściwoja 8