Wystawa czasowa: 100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich

Ekspozycja przypomina jedną z najważniejszych kart historii Polski związanych z odzyskaniem przed stu laty niepodległości – obronę Lwowa. 1 listopada 1918 roku żołnierze austro-węgierscy pochodzenia ukraińskiego zajęli większość gmachów publicznych we Lwowie.

Proklamowali utworzenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Przeciw temu wystąpili Polacy w większości zamieszkujący Lwów: polskie organizacje konspiracyjne, mieszkańcy Lwowa, w tym młodzież, nazwana później Orlętami Lwowskimi. Pierwszy etap konfliktu trwającego w latach 1918–1919 zakończył się w nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku – oddziały Armii Halickiej wprawdzie wycofały się ze Lwowa, ale zaczęły oblężenie miasta. Zakończyło się wraz z ofensywą Wojska Polskiego 22 maja 1919 roku.

 Na wystawie zostaną zaprezentowane pamiątki przywiezione na Pomorze Zachodnie po II wojnie przez Polaków, którzy osiedlili się tu po zajęciu południowo-wschodnich kresów II RP przez Związek Sowiecki.

Przez cały czas trwania wystawy, we wszystkie dni powszednie (wtorek–piątek) w godzinach 10.00–13.00, na wystawie dyżur pełnić będą świadkowie historii, członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

„100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”

29 marca–30 kwietnia 2019
Muzeum Narodowe w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy (Sala edukacyjna), pl. Solidarności 1

organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich