Wystawa czasowa: Powstanie Wielkanocne 1916

Zapraszamy od soboty, 8 września, na wystawę "Powstanie Wielkanocne 1916", która przybliży dramatyczne wydarzenia z Dublina sprzed ponad 100 lat. Powstanie, które wtedy wybuchło, otworzyło Irlandczykom drogę do dalszej walki o niepodległość i w rezultacie do wywalczenia wolności na krótko przed Polską. 

Irlandia stała się bliska wielu Polakom, choć nadal wiedza o Irlandii nie jest w Polsce zbyt duża. Stąd pomysł wystawy przygotowanej przez Fundację Kultury Irlandzkiej. Zobaczymy na niej skany zdjęć archiwalnych pozyskanych z Archiwum Wojskowego w Dublinie i od wydawnictwa Mercier Press z Cork, a także biogramy sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości. Wystawa od 2016 roku była prezentowana w różnych miejscach w Polsce, m. in. w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny, w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu, a także w Bydgoszczy, w Chrzanowie, w Kaliszu i na Śląsku.

Ekspozycja jest okazją do przypomnienia, że pragnienie wolności stało się powszechne w Europie w czasie I wojny światowej. Wystawa ukazuje walkę o wolność Irlandczyków, może stać się ciekawym punktem wyjścia do debaty na temat wolności, towarzyszącej obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystawa czynna do 30 września 2018 roku.

www Powstanie Wielkanocne CDP plakat