Plenerowa wystawa czasowa: Samotny strajk

Plenerowa wystawa czasowa przypomina mało znane strajki z 1988, które wybuchły w kilku ośrodkach w Polsce, w tym w Szczecinie. Choć ich zasięg był niewielki, ich znaczenie było nie do przecenienia – w trakcie ich trwania władze komunistyczne zaproponowały podjęcie dialogu z opozycją, czego symbolem stały się obrady Okrągłego Stołu i ostatecznie demontaż systemu komunistycznego w Polsce.

Ekspozycja ma pokazać przede wszystkim samotność strajkujących oraz sprowokować do dyskusji na temat wyjątkowości postaw buntu, protestu wobec totalitaryzmów, odwagi i determinacji, które są udziałem zawsze tylko bardzo niewielkiej części społeczeństwa. 

W ramach wystawy zostaną pokazane po raz pierwszy dokumenty Marynarki Wojennej, wykonującej sfingowane desanty na port podczas trwania strajku – do tej pory zastrzeżone, powszechnie dostępne będą dopiero pod koniec sierpnia br.

Na planszach zaprezentowane zostaną też zdjęcia i dokumenty ze zbiorów prywatnych osób zaangażowanych w Sierpień ′88 a także Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Przywołane będą także sylwetki istotnych postaci zaangażowanych w strajk i w pomoc dla strajkujących i ich rodzin, w większości dziś już zapomnianych – opis wydarzeń wzbogacą relacje świadków historii. 

Kontrapunktem do materiałów strajkowych będą materiały pokazujące codzienne życie miasta, które tak naprawdę nie było zainteresowane strajkiem. Sporo miejsca na wystawie zajmą też zdjęcia, dokumenty i relacje pokazujące działania władz, które robiły wszystko, aby stłumić strajk. Ekspozycja stanowi świadectwo działania ówczesnego systemu u jego schyłku, różnych postaw ludzi, ich oczekiwań, nadziei i zwycięstw. Materiały wykorzystane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, Archiwum Wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Wojskowego Biura Historycznego, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Książnicy Pomorskiej, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, Jana Tarnowskiego i Edwarda Radziewicza.

Wystawa jest finansowana przez Sieć Ziem Zachodnich i Północnych w ramach programu edukacyjnego. Działalność Sieci Ziem Zachodnich i Północnych zogniskowana jest wokół trzech głównych projektów: programu badawczego, stypendium rezydencji naukowych oraz podróżującej wystawy. Członkowie: Instytut Zachodni, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

 

20180817 ROBS7203

Plenerowa wystawa czasowa „Samotny strajk”
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1

17 sierpnia –15 października 2018

 

Kurator: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Konsultacja historyczna: prof. Jerzy Eisler
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy 
Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Sieć Ziem Zachodnich i Północnych
Współpraca: Archiwum Wojskowe w Gdyni, Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim, Archiwum Państwowe w Szczecinie, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża, Wojskowe Biuro Historyczne 

 

20180817 ROBS6992 

20180817 ROBS6969

20180817 ROBS7160