Wystawa czasowa: Polsko - bolszewicka wojna na plakaty

Zapraszamy 15 sierpnia o godz. 12.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy przy pl. Solidarności 1 na wernisaż wystawy „Polsko-bolszewicka wojna na plakaty”.Wojna polsko-bolszewicka miała różne oblicza. Walki prowadzili i żołnierze, tocząc zażarte boje z czerwonoarmistami, i dyplomaci, zabiegając o pomoc państw europejskich.

Walczyli też twórcy propagandy, dziś często już nieznani. Ich najważniejszym orężem były plakaty. Umieszczane w miejscach publicznych miały oddziaływać na postawy mas, ludzi słabo wykształconych, niekiedy analfabetów. Z tych powodów cechowała je prosta, wręcz prymitywna kompozycja. Odnosi się nieraz wrażenie, że zostały wykonane nieudolnie. Plakatom towarzyszyły krótkie hasła wyrażające treści i wartości prezentowane przez kompozycje plastyczne. Prosta forma, zrozumiała dla wszystkich, stanowiła ich siłę.

Polsko-bolszewicka wojna na plakaty to wystawa Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie, na która składa się 10 plansz plakatowych. Wśród autorów plakatów odnajdziemy ze strony polskiej m.in. Edmunda Bartłomiejczyka, Zygmunta Grabowskiego, Kamila Mackiewicza i Tadeusza Waśkowskiego, natomiast ze strony sowieckiej P. Abramowa, Wiktora Deniego, Włodzimierza Majakowskiego i Dmitrija Moora.

Wernisaż odbędzie się w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Tego dnia odbędą się wydarzenia towarzyszące otwarciu wystawy: koncert pieśni patriotycznych (Chór „MELODIA” z Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej) oraz wprowadzenie do wystawy Michała Ruczyńskiego z Oddziału IPN w Szczecinie.
Wystawę będzie można oglądać od 15.08. do 07.09.2018.

Kurator wystawy: Piotr Życiński