Szczecin pełen historii. Miejskie enklawy

W klasycznym rozumieniu enklawa to terytorium lub jego część ze wszystkich stron otoczone przez terytorium lądowe innego państwa. Można nią jednak nazwać wiele innych miejsc i przestrzeni. To pojęcie metaforycznie odnosi się również do zjawisk lub nawet pojedynczych wydarzeń, grup społecznych, czy choćby postaw moralnych.

 Patrząc na świat przez pryzmat „enklawowej” metafory oraz inności (czy raczej swojskości), która ją otacza, wyznaczając drastycznie granicę między nimi, mamy szansę odkryć i przeformułować na nowo rzeczywistość, a przynajmniej to, co my sami o niej myślimy. 

W przeszłości i dziś na sposób postrzegania oraz kształtowania przestrzeni przez ludzi wpływało wiele czynników, m.in. tradycja, doświadczenie, emocje, zarówno na poziomie społecznym, jak i indywidualnym, czego odzwierciedleniem mogą być całe miasta lub pojedyncze domostwa. Analizując przestrzeń, w której żyjemy, można niekiedy odnaleźć ślady dawnych – dosłownych lub symbolicznych – podziałów i granic, które współcześnie nie są już tak oczywiste, ale mogą oddziaływać na percepcję przestrzeni oraz generować określone zachowania. W pojęciu enklawy nie o samo istnienie granicy jednak chodzi, a o stan całkowitego odseparowania.

Gdzie więc w tej relacji czasu i przestrzeni znajdujemy się jako mieszkańcy miasta, jako mieszkańcy Szczecina? Czy Szczecin może być enklawą? Czy swą miejskością wchłonął wszystkie odrobiny nie-miejskiego świata, a może istnieją na jego terenie jeszcze jakieś „dzikie” obszary? Czy Szczecin to miasto składające się jedynie z różnorodnych, odizolowanych i żyjących własnym życiem enklaw? Czy enklawą chętniej nazwiemy w Szczecinie to, co nowoczesne, czy to, co z przeszłości? Jak spoglądamy na siebie samych w mieście? Czy uważamy się za typowych „mieszczuchów” – jedne z wielu komórek integrujących „tkankę miejską”? Czy postawimy się w opozycji do nieuchwytnej już przeszłości w chaosie pędzącej teraźniejszości, a granice enklawy naszego zindywidualizowanego jestestwa wyznaczymy za pomocą własnego ciała?

Wystawa prezentuje prace laureatów konkursu pod tym samym tytułem, zorganizowanego w 2017 roku przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Dostępna będzie do 30 czerwca 2017 roku.

Szczecin pełen historii. Miejskie enklawy - wystawa pokonkursowa.

W czasie 12. Europejskiej Nocy Muzeów część ekspozycji stałej w Ratuszu Staromiejskim przekazana została szczecińskim amatorom fotografii – laureatom konkursu fotograficznego, którzy poprzez swoje fotograficzne obrazy opowiedzą, jak widzą nasze miasto oraz zapisaną w jego przestrzeni historię. Szczecin pełen historii. Miejskie enklawy

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina
Ratusz Staromiejski
ul. Księcia Mściwoja II 8