CDP: wystawa plenerowa „1956: Polska–Węgry. Historia i pamięć”

Ekspozycja jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Pamięci Narodowej, Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie i węgierskiego odpowiednika IPN-u – Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottságának – NEB). Jej celem jest przybliżenie wypadków z 1956 roku w Polsce i na Węgrzech oraz ukazanie uniwersalnego dążenia 

do wolności ludzi żyjących w systemie komunistycznym. Jest to również okazja do pokazania losów dwóch narodów, które mimo różnej historii w czasie drugiej wojny światowej znalazły się po tej samej stronie żelaznej kurtyny. Przedstawiona zostanie także historia ludzi, którzy mimo trudnej sytuacji umieli walczyć o wolność, nieść sobie wzajemnie pomoc i dawać wsparcie. Równolegle akcentowany będzie polski wymiar zdarzeń w 1956 roku, mających swe źródło w antykomunistycznej rewolcie mieszkańców Poznania.

Wystawa została przygotowywana w wersji polsko-angielskiej. Wykorzystano na niej wyjątkowe fotografie polskie, węgierskie i austriackie.

Ekspozycję będzie można oglądać do 3 stycznia 2017 roku.