America in Space

Wystawa America in Space to 21 fotografii z zasobów NASA (National Aeronautics and Space Administration). Dokumentują one osiągnięcia USA w dziedzinie eksploracji kosmosu z ostatnich 50 lat. Prezentację rozpoczyna lądowanie człowieka na Księżycu, uwiecznione na fotografii przedstawiającej Neila Armstronga przy module księżycowym Eagle – epokowe osiągnięcie amerykańskiej kosmonautyki.

Kolejne fotografie pokazują, jak dzięki orbitalnemu teleskopowi Hubble’a uzyskane zostały wspaniałe ujęcia Filarów Stworzenia czy Wzburzonych Mórz w gwiazdozbiorze Strzelca, ukazujące jego ogrom i piękno, znacząco również zwiększające naszą wiedzę o kosmosie. 

Oprócz wszechświata prezentowana jest również technologia kosmiczna, a wraz z nią loty statków kosmicznych, funkcjonowanie międzynarodowej stacji orbitalnej, działanie lądowników do badania powierzchni obiektów Układu Słonecznego, oraz zdjęcia wahadłowców Endeavour i Columbia oraz łazika Curiosity, badającego powierzchnię Marsa. Możemy też poznać bliższy wszechświat eksplorowany przez sondy kosmiczne. Na wystawie znalazły się zdjęcia Plutona czy Charona, wykonane przez sondę New Horizons w technologii bardzo wysokiej rozdzielczości (LORRI). Tak dokładne przedstawienia rzucają nowe światło na nasze postrzeganie kosmosu. Fotografie prezentują także ludzi związanych z kosmonautyką, m.in. Scotta Parazynskiego, astronautę polskiego pochodzenia.

Motywem, który zmuszał ludzi do badaniu kosmosu była chęć poznania prawdy. Wartością dodaną jest natomiast jest przy tym odkrycie jego piękna.

Wystawa powstała dzięki uprzejmości Ambasady USA w Warszawie.

tytuł wydarzenia: „America in Space” 
miejsce wydarzenia, adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wały Chrobrego 3
wernisaż: 12.10.2016, godzina 17.00
autor: National Aeronautics and Space Administration (NASA)
kuratorzy: dr Tomasz Budzan, Paulina Zadrąg-Osak
organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Ambasada USA w Warszawie
patronat honorowy: Ambasador USA w Polsce, Paul W. Jones

“America in Space” photo exhibition consists of 21 photographs from the collection of NASA (National Aeronautics and Space Administration). They are a record of achievements of The USA in space exploration covering recent 50 years.

The presentation begins with landing on the Moon, recorded in a photograph by Neil Armstrong at Eagle Lunar Module – an epoch-making achievement of American astronautics. Further photographs show how, on account of Hubble Space Telescope, wonderful photographs of Pillars of Creation or Stormy Seas in the Sagittarius constellation were taken, showing hugeness and beauty of the cosmos and increasing our knowledge about it.

Apart from the Universe, space technology is presented as well, together with spaceship flights, functionning of International Space Station, work of landers used for examining the surface of objects of the Solar System with photographs of Endeavour and Columbia space shuttles and Curiosity rover examining the surface of Mars. We can also learn about closer Universe explored by space probes. The exhibition includes photographs of Pluto and Charon, taken by New Horizons probe in very high resolution technology (LORRI). Such exact records cast new light on our perception of the cosmos. The photographs present also people related to astronautics, including, among others, Scott Parazynski, an astronaut of Polish origins.

The motive which compelled people to space research was the willingness to learn the truth.  Discovering its beauty is an added value.

The exhibition came to existence on account of The U.S. Embassy in Warsaw. 

Event title: “America in Space”
Event location: The National Museum in Szczecin, 3 Wały Chrobrego St.
Vernissage: 12.10.2016, 5:00 PM
Author: National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Curators: Tomasz Budzan Ph.D. Paulina Zadrąg-Osak
Organizers: The National Museum in Szczecin, The U.S. Embassy in Warsaw
Honorary Patronage: Paul W. Jones, The U.S. Ambassador in Warsaw