Między otwartą wrogością a fasadową przyjaźnią. Heliodor Sztark – polski konsul w niemieckim Szczecinie

W ciągu ponadtysiącletniej historii stosunki polsko-niemieckie charakteryzowały się nie tylko dobrą współpracą, ale także były niewolne od wzajemnych konfliktów i napięć. Szczególnym przykładem bardzo złych relacji jest okres dwudziestolecia międzywojennego,

kiedy na mocy postanowień traktatu wersalskiego kończącego pierwszą wojnę światową ukształtowana została granica, która nie zaspokajała ani polskich, ani niemieckich żądań terytorialnych. To sprawiało, że istniejące już wcześniej wzajemne animozje przybrały na sile.

Wystawa „Między otwartą wrogością a fasadową przyjaźnią. Heliodor Sztark – polski konsul w niemieckim Szczecinie” stanowi próbę przedstawienia złożoności relacji polsko-niemieckich na przykładzie działalności Heliodora Sztarka, polskiego dyplomaty, który w latach 1931–1938 stał na czele Konsulatu RP w Szczecinie. Ekspozycja będzie przedstawiać nie tylko jego działalność zawodową, ale również jego życie prywatne. Dzięki zgromadzonym fotografiom, a także relacjom rodziny i badaniom archiwalnym możliwe stało się ukazanie Sztarka nie tylko jako dyplomaty, ale również jako męża i ojca. 

Wystawa stanowi również okazję do szerszego zaprezentowania tematyki związanej z funkcjonowaniem polskiej mniejszości narodowej na terenie Niemiec, która nie tylko stanowiła bardzo istotny element działalności Sztarka, ale również odgrywała nie mniejszą rolę w relacjach polsko-niemieckich. Prezentując ten problem, wyeksponowano obiekty związane zarówno z organizacjami polonijnymi działającymi na terenie ówczesnych Niemiec, jak i z postacią odgrywającą istotną rolę w środowisku polonijnym, jednego z głównych animatorów polskiego życia narodowego w Niemczech – Maksymiliana Golisza.

Między otwartą wrogością a fasadową przyjaźnią. Heliodor Sztark – polski konsul w niemieckim Szczecinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8

6.10.2016–29.01.2017, wernisaż: 6 października 2016, czwartek, godzina 17.00

kuratordr Anna Lew-Machniak

organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
partner: Narodowe Archiwum Cyfrowe