"Kępa" - wystawa archiwalnych fotografii

"Kępa" to wystawa archiwalnych fotografii ze zbiorów Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie, prezentowana w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, odbywających się w tym roku pod hasłem "Pamięć miejsc i ludzi". Fotografie pochodzące z przełomu XIX i XX wieku ukazują nieistniejącą obecnie wieś leżącą na brzegu jeziora Resko Przymorskie w pobliżu Mrzeżyna. 

Kępa to dawna wieś rybacka z charakterystycznym dla pobrzeża Bałtyku budownictwem (tzw. saskim). Fotografie przedstawiają także mieszkańców wsi oraz, poprzez widoczne na zdjęciach sprzęty i narzędzia rybackie i rolnicze, ich zajęcia.