Wystawa „Zapomniani ludzie Solidarności”

W sobotę, 3 września, Centrum Dialogu Przełomy zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Zapomniani ludzie Solidarności”. Przypomnimy na niej sylwetki 18 osób, których rola w odzyskiwaniu przez Polskę wolności oraz ich działalność były bardzo ważne, zarówno podczas karnawału Solidarności, po wybuchu stanu wojennego, 

a także potem, gdy Polskę ogarnął marazm II połowy lat 80. To cisi bohaterowie, o których przeważnie zapominamy, koncentrując uwagę głównie na liderach wydarzeń. Przełom sierpnia i września jest najlepszym momentem na upamiętnienie takich osób. 30 sierpnia 1980 r. w Szczecinie, po wielkim strajku, doszło do podpisania Porozumień Sierpniowych, jednego z trzech, w wyniku których powstały NSZZ Solidarność – nie tylko 10-milionowy związek zawodowy, ale też ruch społeczny. Z kolei 3 września 1988 r. w Szczecinie zakończył się najdłuższy strajk w powojennej historii miasta. Strajki, które wówczas wybuchły w niektórych ośrodkach Polski, doprowadziły do odzyskania przez ludzi nadziei, że Polska może się zmienić. Konsekwencją strajków były m. in. obrady okrągłego stołu i częściowo wolne wybory w czerwcu 1989 r., a następnie przyspieszenie procesu przemian. Autorem wystawy jest Fundacja Polskich wartości.

Po wernisażu zapraszamy na film dokumentalny pt. „Demontaż systemu” przypominający Sierpień 88 w Szczecinie: strajk w porcie, Zakładach Komunikacji Miejskiej i Zakładach Budownictwa Kolejowego, uznane przez uczestników za jeden z najbardziej dramatycznych. Autorkami filmu są Monika Mazanek i Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.