11. MFSW inSPIRACJE / OKSYDAN: wystawa konkursowa ZANURZENIA

Wystawa finalistów konkursu dla artystów przyjęła kształt wyspy, wyłaniającej się z muzealnych przepływów i przywołującej jeden z kluczowych motywów kuratorskiej koncepcji przyszłorocznej edycji inSPIRACJI – wyspę Grodzką. Gdy przemieszczamy się wzdłuż brzegów „wyspy”, zbudowanej z ruchomych ścian, 

nasze kroki stają się echem pływów i prądów Odry Zachodniej, Kanału Grodzkiego i Duńczycy. Oglądając prace prezentowane na ścianach, intuicyjnie przywołujemy określone przestrzenie i atmosferę, nawiązujące do szlaków wodnych Szczecina, jego wysp, miasta i jego mieszkańców.GŁĘBIĘ wypełniają osnute mrokiem i tajemnicą realizacje, nierzadko dotyczące trudnej tematyki, odwołujące się do poprzemysłowych obszarów miasta, dawnych mitów, a także niewidocznych, podwodnych prądów Duńczycy i jej brzegów. Tutaj znajdują się prace Judyty Bernaś, Martyny Jastrzębskiej oraz, pokazana odrębnie, w 13muzach, lecz powiązana z nimi, emanująca tajemniczym urokiem, animacja Pawła Kleczewskiego i Kasi Zimoch.W GÓRNYM BIEGU RZEKI, gdzie Odra Zachodnia łączy się z Duńczycą, w rozchodzących się po wodzie kręgach, odbiciach i drganiach, odnajdziemy echa dróg miasta, jego murów i wysp. Tutaj zaprezentowane są prace Soni Rammer, Julii Kurek oraz Andreasa i Nikosa Guskosów.Obszar wzdłuż Odry Zachodniej, gdzie Wyspa Grodzka zwraca się ku zabudowaniom starego miasta, to miejsca DRYFOWANIA. Przestrzenie oczyszczania, rytuałów, sennych palimpsestów, delikatności i marzeń o pięknie, które przywołują prace Urszuli Kluz-Knopek, Agaty Szymanek, Weroniki Lucińskiej i Diany Grabowskiej.

Wystawa konkursowa ZANURZENIA - GRAND PRIX PALLADA UBEZPIECZENIA

Wystawa prac wyróżnionych w konkursie w ramach 11. MFSW inSPIRACJE / OKSYDAN

Więcej o Festiwalu: KLIK

Prezentowane prace:

Judyta Bernaś / Jednia II, VIII, X

Anna Dybowska / Sennik I, Sennik II

Diana Grabowska / z głowy

Andreas Guskos & Niko Guskos / Ikonofag / Kamienie

Martyna Jastrzębska / Pożegnanie

Paweł Kleszczewski & Kasia Zimnoch / Broken Tale / Jezioro

Urszula Kluz-Knopek / "Rzeki są jednym z rzadkich niezmiennych zjawisk na świecie, i w czasie, i w przestrzeni"

Julia Kurek / Transition

Weronika Lucińska / z cyklu Góry lodowe: Arktyka

Sonia Rammer / Opowieść o kamieniach

Agata Szymanek / III, VIII

Agata Wolniewicz / Cichość