Ekspozycja tymczasowa: Magazyn archeologiczny Muzeum Morskiego

W magazynie archeologicznym, oprócz dwóch oryginalnych wraków, prezentowane są także modele łodzi wiosłowo-żaglowych użytkowanych od ok. I w. p.n.e. po XIX-wieczny model polskiego żaglowca Helena służącego do transportu towarów i ludzi. Na wystawie prezentowany jest model jednostki pływającej, umownie zwanej „skórzakiem”,

 którego szkielet wykonany z drewna pokrywano skórą zwierzęcą, a łączenia uszczelniano tłuszczem zwierzęcym. Można obejrzeć modele pierwszych dłubanek – jednostek pływających wydrążonych z jednego pnia, a także fantazyjnie ozdobioną łódź z epoki brązu – jej dziób i rufa są zwieńczone rzeźbionym łbem smoka, którego groźny wygląd miał odstraszać piratów i chronić przed potworami morskimi. Prezentowane są również modele łodzi słowiańskich, wiosłowo-żaglowych, m.in. model łodzi szczecińskiej wydobytej w 1962 r. w rejonie Podzamcza, a także łodzi kamieńskiej odkrytej w 1984 r. podczas prac melioracyjnych. Równie interesujący jest model łodzi z Charbrowa. Wydobyta w 1896 r. i przewieziona do Szczecina, została poddana rekonstrukcji, ale nie odpowiadała rzeczywistemu wyglądowi. Łódź przetrwała wojnę i mimo znacznego zniszczenia oryginalnego wyglądu podczas odnawiania jest eksponowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w gmachu przy ul. Wały Chrobrego 3. Znajdują się tu również dwa modele łodzi z Charbrowa – jeden jest odwzorowaniem projektu sprzed wojny, na którym ciemniejszą barwą zaznaczono rzeczywisty zarys wydobytego wraku, reszta jest nieudaną próbą rekonstrukcji dlatego, że założono zbyt dużą wysokość burt; drugi prototyp prezentuje najbardziej wiarygodny wygląd łodzi. Równie ciekawymi modelami są łodzie z Dzierzgonia , których wraki odkryto w 1894 r., model łodzi z Fromborka czy modele łodzi Orunia I, II, III, przedstawiające wraki wydobyte w 1933 r. u ujścia Wisły. Prezentowany jest także współczesny model statku normańskiego, a także karaki i żaglowiec Helena. Równie ciekawy jest model statku z Kalmaru – pierwszej jednostki posiadającej ster zawiasowy zamiast dotychczas stosowanego płetwowego, przytwierdzonego do burty. Sposób budowy statku możemy prześledzić na przykładzie przekroju, który widnieje obok modelu.