Morze. Troubled Water. Od estetyki do globalnej ekonomii. 10. Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej

10. edycja Bałtyckiego Biennale Sztuki Współczesnej koncentruje się wokół kulturowych, filozoficznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów morza i ich reprezentacji w sztuce. 

Obraz morza jako znaku transcendencji przynajmniej od czasów romantyzmu jest jednym z kanonicznych toposów kultury zapładniających europejską wyobraźnię. Metafizyczna i melancholijna reprezentacja morza nie jest jednak jedynym możliwym tropem eksplorowania jego semantyki i kulturowych uwikłań. W sztuce europejskiej XVII i XVIII wieku dominowały pragmatyczne ujęcia tematu, w których morze stanowiło głównie medium służące rozwojowi handlu i militarnym podbojom.

Podobnie u progu XXI wieku wysublimowanym asocjacjom związanym z tajemnicą i grozą morza, czy morzem jako ekranem projekcyjnym dla fantazmatycznych treści, zaczynają coraz częściej towarzyszyć inne ujęcia – obrazy mórz jako „sieci autostrad” globalnego kapitalizmu, zapewniających ciągłość konsumpcji.

Intensywna gospodarcza eksploatacja mórz oprócz wpływu na realia społeczno-gospodarcze ma także daleko idące konsekwencje dla środowiska naturalnego. Aktywuje polityczną świadomość ekologiczną, modyfikując dotychczasowy modus postrzegania, doświadczania i przedstawiania morza.

Celem wystawy jest pokazanie wieloaspektowości współczesnej ikonografii morza, ujawniającej się z jednej strony w pracach artystów odwołujących się do inspiracji idealistycznymi kategoriami estetycznymi, takimi jak pojęcie wzniosłości, oraz artystów, którzy analizując temat, sięgają po instrumentarium krytyczne i otwarcie deklarują swoje polityczne zaangażowanie.

Wystawa Morze. Troubled Water prezentuje aktualne artystyczne notacje morza, w których można uchwycić echa klasycznych kategorii estetycznych zaabsorbowanych przez kulturę wizualną (Thomas Chable, Alexandre Christiaens, Philippe Herbet, David Horvitz, Per Hüttner, Catherine Lambermont, Elodie Ledure, Dominik Lejman, Joël Nepper, Sébastien Van Malleghem, Bernard Plossu, Jari Silomäki, Jaan Toomik, Jean-Louis Vanesch, Marc Wendelski, Guido van der Werve); inspirujące obserwacje społeczne umiejętnie wprowadzane w intymne, spersonalizowane rejestry (Francois Bodeux, Brigitte Grignet, Stéphane Noël, Titus Simoens) oraz komentarze skupione na krytycznym spojrzeniu na wpływ zjawisk ekonomicznych i społecznych  na aktualny obraz morza (Nick Hannes, Allan Sekula, Łukasz Skąpski, Jo Struyven, Superflex, Piotr Wyrzykowski). Pomiędzy tymi obszarami artystycznej aktywności rysuje się dynamiczna relacja oparta na szczególnej fuzji wrażliwości i zaangażowania.

Dzięki udziałowi artystów z Europy (Polska, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Luksemburg, Francja, Szwecja) oraz Stanów Zjednoczonych wystawa oferuje obszerną euroatlantycką reprezentację tematu.

Wystawie towarzyszy dwujęzyczny, polsko-angielski, bogato ilustrowany katalog prezentujący prace artystów zaproszonych do udziału w 10. Biennale oraz eseje teoretyczne autorstwa Jana Bäcklunda, Emmanuela d'Autreppe i Alaina Delaunois, Magdaleny Lewoc, Jana Sowy, Abigail Susik oraz Joanny Szczepanik.

Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej w Szczecinie realizowane jest w ramach programu MARE ARTICUM. 10. edycja Biennale została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wallonie-Bruxells International Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie, Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Szczecin.

miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1, Instytucja Kultury Miasta Szczecin 13muz
czas trwania: 4 grudnia 2015 –14 lutego 2016
otwarcie wystawy: 4 grudnia 2015 (piątek), wstęp wolny

godz. 17.00 – MNS, Wały Chrobrego 3
godz. 18.00 – oficjalne otwarcie w Muzeum Sztuki Współczesnej ul. Staromłyńska 1
godz. 19.00 Instytucja Kultury Miasta Szczecin 13muz

kuratorzy: Marlena Chybowska-Butler, Emmanuel d'Autreppe, Alain Delaunois, Magdalena Lewoc
organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Fundacja Mare Articum, Centre Wallon d’Art Contemporain „La Châtaigneraie”, Flémalle (Walonia-Bruksela), Instytucja Kultury Miasta Szczecin 13muz, Akademia Sztuki
patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Delegat Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin
patronat medialny: Magazyn Sztuki, Notes na 6 tygodni