Wystawa plenerowa "Przesuwanie Polski"

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centrum Dialogu „Przełomu” oraz stołeczne Muzeum Historii Polski z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej przygotowało wystawę "Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1948". Plenerową ekspozycję na placu Solidarności będzie można oglądać od 15 do 30 września 2015 roku. 

Otwarcie wystawy odbędzie się we wtorek, 15 września 2015 roku, o godzinie 15.00. Uroczystość będzie jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów organizowanej przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centrum Dialogu „Przełomy”, Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu.

Koniec II wojny światowej stał się początkiem nowej epoki w historii Polski – nie tylko ze względu na przejęcie władzy przez komunistów, lecz także dlatego, że dokonane wówczas znaczące przesunięcie granic państwowych i związane z nim wielkie migracje społeczne trwale zmieniły kształt polskiego państwa i społeczeństwa. Wystawa plenerowa Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1948 opowiada o dramatycznych procesach wymuszonych migracji i zagospodarowania ziem na zachodzie i północny kraju. Przedstawia ona też polityczne tło decyzji o zmianie granic Polski  i przesiedleniach. 

Ważnym tematem wystawy jest skomplikowany przebieg integracji lokalnych społeczności współtworzonych przez grupy o odmiennych zwyczajach i doświadczeniach – śląskich i mazurskich autochtonów, lwowiaków i przyjezdnych z Wilna, reemigrantów z Zachodu oraz osadników z Polski centralnej. Wystawa opowiada o codziennych problemach, „polskim Dzikim Zachodzie”, tworzeniu siatki lokalnych instytucji i organizacji oraz integrującej roli Kościoła. Pokazuje także, jak dokonywała się polonizacja zajmowanych terytoriów, jak wyglądała PRL-owska propaganda tzw. Ziem Odzyskanych oraz jak temat ten funkcjonuje
w polskiej pamięci zbiorowej i kulturze.

Ekspozycję zrealizowano dzięki materiałom ikonograficznym z epoki, jak fotografie, afisze, plakaty, pocztówki, oraz cytatom z relacji świadków historii. Wystawę można było zobaczyć także w formie planszowej oraz w wersji internetowej na platformie Google Cultural Institute (www.wystawy.muzhp.pl). 

Wystawa plenerowa "Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1948"
15–30 września 2015 roku | plac Solidarności, Centrum Dialogu „Przełomy”

Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Partnerzy: Centrum Dialogu „Przełomy”, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu
Kuratorzy: Krzysztof Niewiadomski, Izabela Mrzygłód, Łukasz Kubacki
Projekt graficzny: Łukasz Kubacki