Janusz Towpik. Natura i fantazja. Ilustracje

Wystawa odbywa się w ramach cyklu Mistrzowie ilustracji książek dla dzieci i młodzieży. Ekspozycja prezentuje najciekawsze prace spośród bogatej i wielowątkowej spuścizny artystycznej, powstałej w ciągu dwudziestu kilku lat intensywnej pracy twórczej. Została przygotowana ze zbiorów i przy współudziale 

Barbary Towpik-Roszkiewicz, córki artysty. Janusz Towpik, jako jeden z nielicznych artystów, tworzył zarówno ilustracje do książek narracyjnych, jak i plansze zwierząt do atlasów i książek popularnonaukowych. Jest  uznawany za jednego z najlepszych animalistów w powojennej Polsce. Tak o swojej pracy mówił artysta w wywiadzie z 1980 roku: „(…) zarysowują się dwie ścieżki, którymi chadzam od lat, a obydwie w moim odczuciu mają równoległy bieg. Rysunek zwierzęcia w książce popularnonaukowej powinien wiernie oddawać typowe cechy tego zwierzęcia. To samo dotyczy wszystkich elementów przyrody i krajobrazu. Natomiast w utworach baśniowych mogę puścić wodze fantazji i skoncentrować się na poszukiwaniach kompozycyjnych i kolorystycznych. Ponieważ ilustruję baśnie różnych narodów, w wyborze odpowiedniej koncepcji plastycznej pomaga mi też studiowanie ich dawnej sztuki”. Na wystawie można więc prześledzić proces powstawania ilustracji poprzedzony zebraniem materiałów i wykonaniem wielu szkiców, często różniących się znacznie od wersji publikowanej, na przykładach jednych z bardziej znanych książek: W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza z 1969 roku, Senne widziadła Kath Walker z 1977 roku czy też wydanego w latach 1973–1974 mitologicznego cyklu Jadwigi Żylińskiej Opowieść o HeraklesieMłodość AchillesaWyprawa po złote runo oraz Tezeusz i Ariadna. Pokazane zostaną także rzadziej prezentowane ilustracje do pierwszej książki wydanej w 1960 roku Kruczek chudy nie miał budy Marii Kownackiej, a także nagrodzonej w XXII Konkursie Wydawców Najpiękniejsze Książki Roku 1979 książki Luciana Sterpellonego Cudowna maszyna. Fantastyczne tajemnice ludzkiego ciała.

Janusz Towpik zajmował się również inną dziedziną ilustratorstwa, dziś już całkiem zarzuconą, jaką było projektowanie bajek do wyświetlania na diaskopie. Spośród kilkunastu zachowanych pokażemy bajki powstałe na przełomie lat 60. i 70.: Złota antylopaNad afrykańską rzeką i Zdobywca ziemi czerwonego drzewa.

Tablice zoogeograficzne do Encyklopedii Powszechnej z 1976 roku oraz do podręcznika Biologia dla klasy III LO z 1975 roku, a także plansze zwierząt do serii ABC Ssaki Świata publikowane w „Przyrodzie Polskiej” w latach 1977–1981 czy też tablice do atlasu Małpy i małpiatki wydanego dopiero w 1990 roku uzupełnią – wybrane z kilkuset – szkice zwierząt rysowane z natury w ogrodach zoologicznych.

Wystawie towarzyszy album przedstawiający w możliwie szerokim zakresie wyjątkową twórczość Janusza Towpika.

oprac. Barbara Towpik-Roszkiewicz

Janusz Towpik. Natura i fantazja. Ilustracje
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
otwarcie wystawy: 30 maja 2015 (sobota), godzina 13.00, wstęp wolny
wystawa czynna: do 23 sierpnia 2015
kuratorzy: Krystyna Milewska, Dorota Baumgarten-Szczyrska
godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek, sobota 10.00–18.00
piątek, niedziela 10.00–16.00 
organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego