Otwarta kolekcja

Otwarta kolekcja to wystawa przygotowana we współpracy kuratorskiej zespołu Muzeum Sztuki Współczesnej ze studentami Akademii Sztuki w Szczecinie. Celem ekspozycji jest obszerna prezentacja zbiorów Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie – jednej z najdynamiczniej rozwijających się na przestrzeni ostatniej dekady kolekcji sztuki najnowszej w Polsce, która jest trwale zdeponowana i prezentowana

 w ramach cyklicznych projektów ekspozycyjnych w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Otwarta kolekcja opiera się na eksperymencie z zakresu metod pracy ze zbiorami, który zakłada otwarcie zasobów muzealnych na nowych, kreatywnych użytkowników i zaproszenie ich do sformułowania autorskich wypowiedzi kuratorskich w związku ze zgromadzonymi przez muzeum dziełami. Zbiór Zachęty, liczący ponad 300 obiektów, udostępniono studentom Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, którzy na jego bazie opracowali cykl prezentacji przedstawiających zasoby Zachęty w nowych koncepcyjnych i aranżacyjnych układach. Otwarta kolekcja to konstelacja czterech niezależnych, lecz wzajemnie uzupełniających się mikrowystaw poświęconych tematyce przestrzeni, samoświadomości i relacji z fantazmatycznym Obcym.

Poszczególne części wystawy opatrzono odrębnymi podtytułami i skonfigurowano wokół koncepcji opracowanych przez prowadzących je kuratorów.

Koniec nie jest początkiem, początek nie jest końcem

Kuratorki Joanna Szumacher i Martyna Szwinta – projekt poświęcony problematyce kompozycji otwartej i wystawa-opowieść o nieoczywistości świata, o jego różnorodności i otwartości. Źródłem refleksji stają się tu nie tylko idee zakodowane w prezentowanych dziełach, ale także sposób zaaranżowania ekspozycji, która sama w sobie stanowi kompozycję otwartą, stając się jej niedogmatyczną manifestacją.

Oni już tu są

Kuratorzy Małgorzata Goliszewska i Mikołaj Tkacz – wystawa, która łączy prace dotyczące spotkania z nieznanym, bardziej lub mniej skonkretyzowanym Obcym. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wyobrażenie Obcego zostało wyeksploatowane przez kulturę masową i zakorzeniło się głęboko w zbiorowej świadomości. Dla jednych to tylko fantazja i produkt nurtu science fiction, dla innych przedmiot wiary, nadziei bądź strachu. Wystawa Oni już tu są ukazuje różne wymiary spotkania z nieznanym: oczekiwanie, lęk, nadzieję, walkę, poddanie się i w końcu symbiozę.

Gdzie jesteś?

Kuratorka Magdalena Sakowska-Carło – autoanalityczna opowieść o ludzkich zachowaniach, nadziejach i aspiracjach, skonfrontowana z rzeczywistością, w jakiej funkcjonujemy. To wystawa stymulująca proces rozwijania samowiedzy, dokonujący się w związku z prezentowanymi dziełami, których tematyka oscyluje wokół szeroko pojętych relacji w ich osobisto-intymnych, społecznych i biologiczno-gatunkowych aspektach.

Przestrzeń wolności

Kuratorzy Marcin Buczkowski i Piotr Perzycki – projekt poświęcony sposobom doświadczenia przestrzeni i wolności oraz łączącym je zależnościom. Dobór eksponowanych dzieł ma na celu wywołanie różnych – niekiedy skrajnych – emocji, które można ulokować na osi doświadczania przestrzeni i wolności. Pojęcia te są tak mocno uzależnione od siebie nawzajem, że wystawa równie dobrze mogłaby funkcjonować pod odwróconym tytułem Wolność przestrzeni.

W obrębie projektu Otwarta kolekcja będzie prezentowanych ponad 50 dzieł z Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Pokaz uzupełnią 2 dzieła z zasobów Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

Wystawie będzie towarzyszył program edukacyjny:

Projektowanie – malowanie – odbijanie – grafika 
Niedzielne spotkania w ramach cyklu Sztuka współczesna dla dzieci zatytułowane Butem w śnieg, palcem w farbę. Jaki jest twój wzór? Zabawa malarska z czernią i bielą – ornament.

Warsztaty Butem w śnieg, palcem w farbę. Jaki jest twój wzór? to zabawa malarska z dwoma kolorami – czarnym i białym – oraz działaniem na płaszczyźnie. Z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i materiałów, takich jak szczotki do zębów, gąbki, sitka, a przede wszystkim za pomocą własnych palców dzieci stworzą niepowtarzalne wzory. Ornament często fantazyjnie łączy w sobie różne elementy. Używa stylizacji, uproszczenia i zwielokrotnienia form lub wręcz abstrakcji. Podczas zajęć w muzeum inspiracją staną się natura (kształty płatków śniegu, liści) oraz liternictwo. Ważnym elementem stanie się również kształt dłoni dziecka.

W efekcie warsztatów powstanie duży ornament związany z grą barw (czerni i bieli) na wielkoformatowej płaszczyźnie płótna. Fragmenty wzoru i matryce zostaną także wykonane w technice grafiki. Projekt Sztuka współczesna dla dzieci ma na celu rozwijać kreatywność i uczyć odważnego eksperymentowania z różnorodnymi technikami i materiałami.

Otwartakolekcja publikacja

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1
otwarcie wystawy: 26 lutego 2015 (czwartek), godz. 18.00, wstęp wolny
wystawa czynna: 28 lutego – 2 sierpnia 2015 (ekspozycja przedłużona)
godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek, sobota 10.00–18.00
piątek, niedziela 10.00–16.00

artyści: Jarosław Bartołowicz, Bożenna Biskupska, Piotr Bosacki, Andrzej Ciesielski, Czekalska + Golec, Ryszard Górecki, Arti Grabowski, Aneta Grzeszykowska, Leszek Knaflewski, Bartosz Kokosiński, Paweł Kula, Zofia Kulik, Maciej Kurak, Konrad Kuzyszyn, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, Dominik Lejman, Roman Lipski, Robert Maciejuk, Artur Malewski, Jarosław Modzelewski, Tomasz Mróz, Anna Orlikowska, Ewa Partum, Dorota Podlaska, Andrzej Syska, Tomasz Tatarczyk, Anna Wojsznis, Ryszard Woźniak, Julita Wójcik, Alicja Żebrowska

kuratorzy: Marcin Buczkowski, Małgorzata Goliszewska, Piotr Perzycki, Magdalena Sakowska-Carło, Joanna Szumacher, Martyna Szwinta, Mikołaj Tkacz (studenci Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie)

kurator prowadzący: Magdalena Lewoc (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
partnerzy: Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie
patronat medialny: Magazyn Sztuki, Kurier Szczeciński, Telewizja Pomerania, Echo Szczecina, wSzczecinie.pl, Szczecin Główny