Grafika Gra Sztuki

Głównym celem wystawy jest zwrócenie uwagi na to, co zazwyczaj w grafice skrywane, czyli na etap od powstania pierwszej idei, przez kształtowanie matrycy, po etap procesu artystyczno-warsztatowego poprzedzającego i prowadzącego do powstania odbitki. One same nie będą przedmiotem wystawy, zostały programowo wyłączone, aby nie przesłaniać niezwykłości graficznego myślenia.

 W tworzeniu matrycy i w procesie odbijania/drukowania zawarta jest kwintesencja graficznego myślenia nie wprost. Po czterech wiekach warsztatowych i technicznych eksperymentów owa graficzna inteligencja zaczęła promieniować na inne dziedziny sztuki, grafitując je i wyprzedzając przemiany, jakie nastąpiły w procesie pomnażania obrazów (symulakryzacji). Jakby na przekór tego historycznego już procesu nieograniczonego powielania cyfrowego, który się ostatecznie dokonał na początku XXI wieku, gra grafiki może być obecnie obserwowana z innej perspektywy. Zamiast podążać po śladach-odbitkach, można rozumieć grafikę jako fenomen myślenia, wspomnianą inteligencję graficzną, odzwierciedlony w tworzeniu matrycy i jej potencjalnego, choć nie zawsze realnego obrazu.

Szkoła Sztuk Pięknych, a od 1932 roku Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie była i jest miejscem, gdzie refleksja nad grafiką przybierała postać artystycznego eksperymentu cenionego na świecie. Tak jest też współcześnie – proces artystyczny i dydaktyczny jest tu w zintegrowany sposób oparty na nauce myślenia i konceptualizacji grafiki artystycznej, czego wynikiem jest świadomy i twórczy wybór warsztatu.

Grafika gra sztuki to wystawa przygotowana przez Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kuratorem projektu jest Dorota Folga-Januszewska.

wystawa prezentowana: 14.02–5.04.2015
kurator: Dorota Folga-Januszewska
współpraca kuratorska: Krystyna Milewska, Dorota Obalek
organizatorzy: 
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
partner wystawy: Paprika Studio​
patronat medialny: Telewizja Pomerania​, wSzczecinie​, Echo Szczecina​, Szczecin Główny​