Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz "Pytanie o twarz mężczyzny"

Pytanie o twarz mężczyzny Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz to wystawa wielkoformatowych kolaży fotograficznych, nawiązująca do problematyki związanej z tak zwanym kryzysem męskości. Nie znajdziecie tu jednak zjadliwej krytyki męskości, a raczej troskę o realnego mężczyznę, którego ciało musi się wpasowywać w tradycyjne wzory. 

Prezentowana seria ma charakter meta-teoretyczny, a nie praktyczny, pokazuje bowiem potrzebę nowego określenia twarzy przez współczesnego mężczyznę.

Chcąc zaproponować coś nowego, nawą wizję artystyczną, estetyczną, teoretyczno-poznawczą, wreszcie społeczną musimy zmierzyć się z tym, w co nas wyposażono. Taki jest też cel prezentowanej serii fotografii, zatytułowanej Pytanie o twarz mężczyzny, której autorka posługuje się nie tylko ikonicznymi przedstawieniami piękna męskiego ciała (Dyskobol, Apollo Belwederski, Laokoon, Hermes, Dawid, św. Sebastian), w które to modele wpisuje realne ciało współczesnego mężczyzny pozbawionego własnej twarzy, ale także za ich pośrednictwem odnosi się do pewnych modeli męskości obecnych w naszej kulturze – sportowca, pięknego mecenasa, bohatersko ginącego dojrzałego mężczyzny, kupca/złodzieja (cwaniaka/kombinatora), sprytnego chłopca pokonującego olbrzyma, męczennika.

Nie tylko na płaszczyźnie artystycznej, ale też pojęciowej są to modele, w które współczesny mężczyzna musi się wpisywać, nie przedstawiając własnej twarzy, której może nawet on sam nie zna? Wystawa może być zaproszeniem lub wezwaniem do ponownej rewizji tradycji, zarówno w przestrzeni społecznej, jak i myślowej.

Wystawie towarzyszyć będą dwa wykłady: 
– 13 stycznia 2015 (wtorek), godz. 17.00 – Stosunek estetyki i sztuki współczesnej do dziedzictwa antycznego
– 3 lutego 2015 (wtorek), godz. 17.00 – Konieczność ponownej rewizji tradycji antycznej a kryzys męskości

Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz – kierowniczka Zakładu Historii i Teorii Sztuki, Dyrektorka Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie, specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii kultury i sztuki, prezentująca podejście interdyscyplinarne, łączące elementy refleksji estetycznej i społecznej z analizą zjawisk artystycznych. Publikuje teksty naukowe, publicystyczne i literackie oraz analizuje wydarzenia artystyczne i społeczne m.in. w Nowej KrytyceKontekstachRicie BaumObiegu. Członkini redakcji czasopisma naukowego Nowa Krytyka, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego i Australijskiego Towarzystwa Filozofii Kontynentalnej. Uczestniczka licznych konferencji w kraju i za granicą poświęconych tematyce naukowej, artystycznej i społecznej.

Współredagowała z prof. Jerzym Kochanem publikację pokonferencyjną Feminizm i Radykalizm wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych (Szczecin 2007).

Autorka książki Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego. Ku epistemologii jak gdyby i podmiotowi tak jakby, wyróżnionej w konkursie im. Stefana Morawskiego na najlepszą rozprawę w dziedzinie estetyki w roku 2012 (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014).

Poza działalnością teoretyczną jest też artystką realizującą cykle konceptualnych obrazów fotograficznych i książki artystyczne, prezentowane w ramach licznych wystaw w Szczecinie.

Wystawa fotografii Aleksandry Łukaszewicz-Alcaraz Pytanie o twarz mężczyzny
Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
otwarcie wystawy: 20 listopada 2014 
kurator: Krystyna Milewska
organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
partner: Akademia Sztuki w Szczecinie