Museum der Stadt Pasewalk: Paul Holz spadkobiercą idei Rembrandta. Rysunki z Muzeum Narodowego w Szczecinie

Walter Riezler – dyrektor Museum der Stadt Stettin, członek Werkbundu, redaktor naczelny czasopisma „Die Form”, zarządzając instytucją przez blisko dwie i pół dekady (1910–1934) zgromadził intersujące i cenne zbiory sztuki awangardowej. Doceniając talent Paula Holza, kilkakrotnie nabywał do muzealnej kolekcji zespoły jego rysunków.

W Museum der Stadt Stettin znajdowało się 40 prac artysty, spośród których w 1937 roku w ramach nazistowskiej akcji oczyszczania muzeów niemieckich ze „sztuki zwyrodniałej” 33 zostały skonfiskowane. Niemal wszystkie pozostałe przepadły lub zostały zniszczone podczas wojennej zawieruchy. Z dawnych niemieckich zasobów w Muzeum Narodowym w Szczecinie zachowało się zaledwie jedno dzieło. 

W 2009 roku do Szczecina trafiła część spuścizny artysty. Cenny zespół jego prac – obecnie, po raz pierwszy publicznie prezentowany w całości w Museum der Stadt Pasewalk – został podarowany testamentalnie szczecińskiemu Muzeum Narodowemu przez urodzoną właśnie w tym mieście córkę artysty Christianę. Prace zostały przekazane przez wykonawców jej ostatniej woli. Paul Holz, którego biografię wypełniają Pasewalk, Szczecin, Wrocław i Schleswig, a twórczość przepełniona jest niezmiennie miłością do Pomorza stanowi dziś zaproszenie do wspólnej polsko-niemieckiej refleksji na temat ciekawej, choć trudnej dwudziestowiecznej historii Pomorza, której symbolicznym odbiciem jest obecność jego dzieł w szczecińskich zasobach muzealnych. 

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w bliskiej naukowej współpracy z Museum der Stadt Pasewalk ukazuje Paula Holza – niekiedy porównywanego do Alfreda Kubina, Käthe Kollwitz czy Ernsta Barlacha – jako twórcę otwartego na to, co marginalne i częstokroć pomijane, choć realne to także ulotne. Prezentowane prace ujawniają jego niekonwencjonalność w sposobie postrzegania świata, której towarzyszą mistrzowska swoboda gestu i biegłość warsztatu rysownika. 

Fragment tekstu dr Dariusza Kacprzaka opublikowanego w katalogu wystawy

 

Kuratorką wystawy jest dr Ewa Gwiazdowska z Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Wystawa będzie czynna do 30 sierpnia 2020 roku. 

 

Plakat Paul Holz Museum Pasewalk