Centrum Dialogu Przełomy MNS

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1
Wystawy w godzinach: 18.00–24.00

MNS–CDP proponuje działania dodatkowe – warsztaty – w dwóch przestrzeniach: na pl. Solidarności i w sali edukacyjnej/magazynie otwartym.

 

Sala edukacyjna/magazyn otwarty: 
W sali edukacyjnej zostaną przygotowane trzy stacje z różnymi zabawami i zadaniami, w których będą mogli wziąć udział rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Stacje:
I. rozsypanka – sensoplastyka: możliwość wybrania sobie dwóch form zabawy ryżem i tapioką. Jedną będzie lepienie z ugotowanego (przestudzonego) kolorowego ryżu i tapioki. Drugą przesypywanie suchego kolorowego ryżu i tapioki przez różne sitka, miseczki pojemniki, 
II. wyklejanka: wyklejanie wybranych rysunków kulkami z bibuły lub plasteliną. Opcją alternatywną będzie tworzenie figurek z plasteliny, modeliny,
III. stacja (budownicza): wspólne budować domu dla zabawek – zwierzątek. 

 

Plac Solidarności: 
Na pl. Solidarności zostaną przygotowane trzy stacje:
I. malowanie twarzy uczestnikom zabawy,
II. rysowanie kolorową kredą odpowiedzi na pytanie „Co to jest szczęście?”,
III. wypełnianie kolorowanek kredkami przy stolikach.

 

AKTUALNE WYSTAWY: 


Budynek MNS–CDP:  
- wystawa stała "Miasto sprzeciwu – miasto protestu"
- interwencja w wystawę stałą: „Skarby czasu zarazy” 
- wystawa czasowa „Wędrówką jedną życie jest człowieka” (sala edukacyjna/magazyn otwarty)

Wystawy plenerowe na pl. Solidarności:
- „Armia Krajowa – największa podziemna armia świata”
- „Robotnicy przymusowi na Pomorzu Zachodnim” (pasaż przy Cafe Przełomy)

Wystawa poza siedzibą muzeum - Bazylika Archikatedralna pw. Św. Jakuba w Szczecinie:
- „Operacja papież”