Gabinet biedermeieru

„Udomowiony romantyzm” zdominował sztukę użytkową, malarstwo, rysunek, grafikę, literaturę i muzykę pierwszej połowy XIX wieku w Europie Środkowej. Odznaczał się prostotą i służącą wygodzie funkcjonalnością, a równocześnie kunsztem, solidnym wykonaniem oraz szlachetnością użytych materiałów.

Ten definiujący kulturę mieszczańską styl, znalazł szerokie grono odbiorców także w Szczecinie. 

W kameralnej przestrzeni ekspozycyjnej, na obrazach pędzli dwóch popularnych w ówczesnych Niemczech artystów, przedstawiono esencję szczecińskiego malarstwa Biedermeieru – panoramę miejską, scenę rodzajową oraz portret rodzinny.

 

Ludwig Eduard Lütke (1801–1850) artystycznego kunsztu nauczył się w warsztacie swego ojca, Petera Ludwiga Lütkego (1759–1831), profesora malarstwa pejzażowego berlińskiej Królewsko-Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na dwóch bliźniaczych wedutach, zamówionych przez szczecińskiego kupca i urzędnika, Augusta Moritza, uwiecznił nie tylko panoramę miasta pierwszej połowy XIX wieku z rozpoznawalną do dziś charakterystyczną  szczecińską zabudową. Poprzez precyzyjny sztafaż zadbał przede wszystkim o realistyczne przedstawienie życia w porcie i na nabrzeżu, zwyczaje szyprów na barkach, czy prowadzonych w składzie drewna na Łasztowni interesów. 

Lutke 2
Ludwig Eduard Lütke (1801–1850)
Widok Szczecina pomiędzy kościołem św. Jana i mostem Długim, 1839
olej, płótno, 75,5 x 123 cm

Ludwig Eduard Lutke Widok Szczecina z Lasztowni na zamek i kosciol sw Jakuba 1836 Muzeum Narodowe w Szczecinie
Ludwig Eduard Lütke (1801–1850)
Widok Szczecina z Łasztowni na zamek i kościół św. Jakuba, 1836
olej, płótno, 75,5 x 125 cm

 

August Ludwig Most (1807–1883) pochodzący ze szczecińskiej rodziny rzemieślniczej, wykształcenie artystyczne zdobył u stargardzkiego malarza Thiele’go oraz na Akademii Sztuk w Berlinie. Tworzył doceniane nawet w kręgach królewskich weduty miast niemieckich. Z wielką pasją uwieczniał jednak ludzi i sceny z ich życia, jak na obrazie „Handlarze ryb”. Most osiadł w Szczecinie, gdy był już rozpoznawalnym artystą, nic więc dziwnego, że zamówienia składała u niego znaczna część szczecińskiej elity. Grupowe przedstawienie rodziny radcy miejskiego, Emila Kühna, w eleganckim wnętrzu oraz dziecięcy portret Emila – syna bogatego kupca Gottlieba Baesemanna, są świadectwem nie tylko artystycznego kunsztu biedermeierowskiego mistrza, ale także pozycji i aspiracji zamawiających.

August Ludwig Most Portret Emila Baesemanna 1849 Muzeum Narodowe w Szczecinie
August Ludwig Most (1807–1883)
Portret Emila Baesemanna, 1849
olej, płótno, 104 x 82 cm
(własność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie)

 

Handlaqrze ryb
August Ludwig Most (1807–1883)
Handlarze ryb, 1846
olej, płótno, 79 x 94 cm
(depozyt mBanku)rodzina kuhn
August Ludwig Most (1807–1883)
Portret rodziny Kühn, 1844
olej, płótno, 55 x 68,5 cm
(własność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie)
Wystawa ze zbiorów własnych oraz depozytów mBanku i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie.