Archeologia

Zasobne, obejmujące dziesiątki tysięcy przedmiotów wykonanych ludzką ręką przed wiekami, zbiory zabytków archeologicznych oraz liczne archiwalia pozostające pod opieką Działu Archeologii, są najstarszą kolekcją Muzeum Narodowego w Szczecinie. Historia ich gromadzenia ma niemal 200 lat i sięga początków opieki nad zabytkami Pomorza oraz systematycznych zainteresowań kolekcjonerskich XIX-wiecznych miłośników i badaczy pomorskich starożytności. Przechowywane są tutaj zabytki odkrywane przypadkowo przez mieszkańców Pomorza, kolekcje przekazane przez dawnych zbieraczy, a przede wszystkim zespoły przedmiotów wydobytych w efekcie ratowniczych i systematycznych badań archeologicznych.

W zbiorach archeologicznych znajdują się zabytki odkryte na Pomorzu, od przedmiotów najstarszych, pochodzących z późnych okresów epoki lodowcowej, po nowsze, z początków czasów nowożytnych. Podzielone są one na kilka kolekcji: zbiory paleolityczne i mezolityczne; neolityczne; z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza; z okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wędrówek ludów; zbiory średniowieczne.